Pagina opties

Groter

Evenement organiseren

 • Samenvatting

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Voor een groot evenement, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Een klein evenement hoeft u alleen te melden, zoals een straatfeest of een barbecue. Het aanvragen van een evenementenvergunning en het doen van een melding kan alleen bij de gemeente waar u het evenement wilt houden.

  Doe hier de check! Op die manier weet u of u een evenementenvergunning moet aanvragen of dat een melding van het evenement voldoende is.

  Doe de vergunningscheck: melding of vergunning?

 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt een vergunning voor een evenement aan bij de gemeente. Doe dit 12 weken van tevoren.
  • Bij een klein evenement (bijvoorbeeld een straatfeest) volstaat meestal een melding bij de gemeente. Graag ontvangen wij deze een maand van te voren, maar uiterlijk 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement. De voorwaarden van een klein evenement zijn te vinden in het formulier 'melden kleine evenementen'.

  De gemeente heeft bovengenoemde termijnen nodig om een goede risicoinventarisatie te kunnen maken en om een eventueel verkeersbesluit te kunnen nemen. Hiervoor vraagt de gemeente adviezen op bij de Brandweer, Politie en de GHOR.

  Melden klein evenement

  Formulier melding kleine evenementen

  Groot evenement: vergunning

  Aanvraagformulier evenementenvergunning (DigiD)

  Aanvraagformulier evenementenvergunning (PDF)

  Format veiligheidsplan (PDF)
  Format verkeersplan (PDF)

  Melden evenement met doorlopende vergunning

  Meldingsformulier evenementen doorlopende vergunning (PDF)

 • Wat kost het?

  De legestarieven 2020 voor het in behandeling nemen van een:

  • Categorie 0 (meldingplichtig-evenement): € 0
  • Categorie A (regulier-evenement):           € 150
  • Categorie B (aandacht-evenement):        € 550
  • Categorie C (risico-evenement)               € 700

  Let op! Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor het houden van  niet-commerciële activiteiten of evenementen door organisaties worden geen leges geheven.

  Bovenstaande is niet van toepassing op evenementen die geclassificeerd zijn in categorie C (risico-evenement).

  Onder organisaties worden verstaan:

  Een organisatie zonder winstoogmerk, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, culturele aard of tot bevordering van het algemeen belang waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

 • Hoe lang duurt het?

  • Evenementenvergunning: U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
  • Melding evenement: U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht.
 • Wat heb ik nodig?

  • Compleet en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier
  • Situatietekening van de locatie.
  • Plattegrond van de eventuele tent (incl. maatvoeringen en brandveiligheidsvoorzieningen).
  • Programma met draaiboek (indien er > 500 pers. aanwezig zijn).
  • Compleet en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier voor een ontheffing Drank en Horecawet om zwak-alcoholische dranken te mogen schenken.
 • Extra informatie

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

  • een maximum aantal personen;
  • een bepaalde begin- en eindtijd;
  • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
  • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
  • geen grote voorwerpen plaatsen.
 • Tips

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.