Pagina opties

Groter

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Samenvatting

  De gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente.

  Heeft u schade? Dan kunt u eventueel de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen door een claim in te dienen. U moet bewijzen dat de gemeente iets niet goed heeft gedaan. Is dat het geval? Dan krijgt u de schade vergoed.

 • Wat moet ik doen?

  Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u een claim in bij de gemeente. Dit doet u als volgt:

  • U stuurt een brief naar de gemeente waarin u de door u opgelopen schade omschrijft. Voeg hiervan bewijs toe (bijvoorbeeld foto’s).
  • U vermeldt uw naam, adres en telefoonnummer. (Als u voor iemand anders het formulier invult, dan vermeldt u de gegevens van die persoon.)
  • U geeft aan waarom u de gemeente aansprakelijk stelt voor uw schade.
  • Indien mogelijk voegt u een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade toe (aankoopgegevens, nota’s, schaderapport).
  • Een eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal.
  • Het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.
 • Wat heb ik nodig?

  • Brief met duidelijke omschrijving van de schade.
  • Bewijsmiddelen (zie kopje 'wat moet ik doen').
 • Extra informatie

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor:

  • Schade die u hebt opgelopen door gemeentelijk handelen of nalaten;
  • Schade die u hebt opgelopen doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen of bouwwerken niet goed onderhoudt .

  De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim zelf. Daarna kan de gemeente ervoor kiezen gebruik te maken van haar aansprakelijkheidsverzekering die de claim verder in behandeling neemt. De beslissing of een schadeclaim wordt toegewezen of afgewezen is afhankelijk van de wettelijke voorschriften, jurisprudentie en in veel gevallen de uitkomst van een onderzoek ter plaatse.

  Indien naar oordeel van de gemeente sprake is van schade door gemeentelijk optreden of nalaten, dan worden uw kosten (geheel of gedeeltelijk) vergoed.
  Wijst de gemeente uw claim af dan kunt u nog een vordering tot schadevergoeding indienen bij de burgerlijke rechter.  

 • Tips

  In het kennisdossier Aansprakelijkheid van de gemeente vindt u uitgebreide informatie, onder andere over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de situaties waarin de gemeente niet aansprakelijk is.