Pagina opties

Groter

Klacht indienen

 • Samenvatting

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. U maakt dan gebruik van de klachtenregeling.

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

  Een klacht gaat altijd over gedrag.

  Wanneer maakt u gebruik van de klachtenregeling?

  De regeling is niet bedoeld om besluiten te beïnvloeden of aan te vechten, daarvoor geldt de hiervoor behandelde bezwaarschriftprocedure of de mogelijkheid tot inspreken. Een klacht kunt u het beste zo snel mogelijk indienen, maar in ieder geval binnen een jaar na het voorval waarover u zich wilt beklagen. Dan ligt het voorval nog vers in het geheugen en kan mogelijk de lucht snel worden geklaard. U kunt uw klacht online of schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente. De klachtencoördinator is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van uw klacht. De klachtencoördinator is uw contactpersoon en kan u, wanneer u dit wilt, helpen bij de omschrijving van uw klacht. De klachtencoördinator behandelt de klacht niet zelf, maar stuurt ze door naar de klachtbehandelaars.

  Online klacht indienen met uw DigiD

 • Hoe lang duurt het?

  De klacht dient uiterlijk binnen 6 weken na indiening afgehandeld te zijn. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 4 weken.

 • Extra informatie

  U kunt uw klacht online of schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente. Vervolgens wordt u uitgenodigd op het gemeentehuis om uw klacht mondeling toe te lichten. Daarna ontvangt u schriftelijk de resultaten van het onderzoek naar de klacht, het oordeel en de eventuele maatregelen die zijn getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen. De klacht dient uiterlijk binnen 6 weken na indiening afgehandeld te zijn. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 4 weken.
  Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

  Ombudsman

  Bent u het niet eens met de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman. De ombudsman is onafhankelijk van de gemeente.

  Meer informatie gemeentelijke ombudsman

 • Contact

  Heeft u nog vragen?

  Neemt u gerust contact op met de klachtencoördinator van de gemeente Druten telefoonnummer 14 0487 of mail naar info@druten.nl