Pagina opties

Groter

Omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, verbouwen, iets slopen of een boom van de gemeente kappen.

 • Wat moet ik doen?

  Gaat u bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, iets slopen of een boom van de gemeente kappen? Dan moet u misschien een omgevingsvergunning aanvragen. Via de vergunningscheck ziet u of een omgevingsvergunning nodig is of dat een melding voldoende is.

  Doe de vergunningscheck

  Omgevingsvergunning aanvragen

  Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD (inwoners) of Eherkenning (ondernemers) nodig.

  Omgevingsloket online

  Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

  • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
  • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
  • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
  • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Wat kost het?

  Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning staat in de Legesverordening. Als u in dit document kijkt bij Titel 2, Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning, krijgt u informatie over de kosten voor een omgevingsvergunning.

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Uitgebreide aanvraag

  • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
  • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
 • Wat heb ik nodig?

  • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
  • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

  Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een berekening of bouwtekening;
  • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
  • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
  • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
  • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
  • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

  Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

 • Extra informatie

  Vooroverleg

  Als u wilt weten of uw plan haalbaar is, voordat u een definitieve aanvraag indient, kunt u via het omgevingsloket een conceptaanvraag doen. Hiervoor heeft u DigiD of Eherkenning nodig.

  Deze conceptaanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan en aan de welstandeisen. De gemeente neemt na het indienen van de conceptaanvraag contact met u op.

  Vergunningvrij (ver)bouwen

  In grote lijnen komt het er op neer dat u aan de achterkant van uw woning in veel gevallen geen vergunning nodig heeft als u iets wil (ver)bouwen. Aan de voorkant en aan de zijkant gelden strengere voorwaarden. Met behulp van de vergunningcheck via het omgevingsloket kunt u er achter komen of u een vergunning nodig heeft. Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan laat de check ook zien welke stukken u moet meezenden bij uw aanvraag.  

  Brochure vergunningvrij-bouwen (pdf)

 • Contact

  Mocht u na het gebruik van de vergunningcheck nog geen duidelijk antwoord hebben, dan kunt u uw vraag telefonisch doorgeven bij de gemeentewinkel via het telefoonnummer 088 432 70 00 .