Pagina opties

Groter
A A

Rommelmarkt

 • Samenvatting

  Als u een rommelmarkt wilt organiseren dan vraagt u een rommelmarktvergunning aan bij de gemeente. Deze vergunning vraagt u alleen aan als u de markt organiseert in een gebouw. U hebt geen vergunning nodig als u de rommelmarkt organiseert in een winkelcentrum.

  Een rommelmarkt wordt ook wel snuffelmarkt genoemd. Van een snuffel (rommel) markt is sprake wanneer een markt wordt gehouden die is georganiseerd door particulieren / stichting/ vereniging met een niet-commercieel doel.

  Belangrijk: dien uw aanvraag minimaal 3 weken voor de datum dat u gebruik wilt maken van uw vergunning in. Ontvangen wij uw aanvraag minder dan 3 weken voor het tijdstip waarop u de vergunning nodig heeft dan wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld.

  Online rommelmarktvergunning aanvragen met uw digid

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • waar u de rommelmarkt wilt houden;
  • datum van de rommelmarkt;
  • hoe laat de rommelmarkt begint en eindigt;
  • het soort rommelmarkt en de omvang (zoals het aantal kramen);
  • of er verkeersmaatregelen nodig zijn.

  Wilt u op de markt muziek laten horen en/of alcoholische dranken verkopen dan moet u hiervoor een aparte vergunning of ontheffing aanvragen.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een rommelmarkt / snuffelmarkt zijn de legeskosten € 30 (tarief 2019).

  Let op! Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor het houden van niet-commerciële activiteiten of evenementen door organisaties worden geen leges geheven.

  Onder organisaties worden verstaan: een organisatie zonder winstoogmerk, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, culturele aard of tot bevordering van het algemeen belang waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

 • Wat heb ik nodig?

  Op het aanvraagformulier wordt naast bovenstaande informatie aanvullende informatie gevraagd die benodigd is om uw aanvraag te behandelen.