Pagina opties

Groter

Spandoek ophangen

 • Samenvatting

  U mag niet zomaar een spandoek ophangen of een aankondigingsbord plaatsen op de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens te openbaren. Wilt u dit toch doen?

  Toeristische verwijzingsborden (bruine bordjes) kunnen aangevraagd worden via Uiterwaarde, Famke Welling-Wolters, f.welling@uiterwaarde.nl, www.uiterwaarde.nl. Dit zijn permanente borden die verwijzen naar bedrijven / bezienswaardigheden.

  Sandwichborden aan lantaarnpalen (A0 frames) kunnen vergunningsvrij worden geplaatst via het bedrijf Centercom. Dit bedrijf heeft de A0 frames in onze gemeente in beheer en een contract met onze gemeente. Het telefoonnummer van Centercom buitenreclame is 020-692 90 36.

  Tijdelijke reclame mag vergunningvrij mits op particulier terrein en er moet worden voldaan aan de voorwaarden uit het reclamebeleid van de gemeente Druten. Voor reclame op / aan de openbare weg is een vergunning nodig.

  Aanvraagformulier vergunning tijdelijke reclameborden, banners en spandoeken (PDF)

 • Wat moet ik doen?

  Een vergunning vraagt u aan door het invullen van het aanvraagformulier.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd van € 170.

  Voor de kosten van het plaatsen van sandwichborden kunt u contact opnemen met Centercom buitenreclame, telefoonnummer 020-692 90 36.

  Let op! Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor het houden van niet-commerciële activiteiten of evenementen door organisaties worden geen leges geheven. Betreft alleen voor reclame-uitingen, passend in het reclamebeleid van de gemeente, ten behoeve van niet-commerciële activiteiten en evenementen.

  Onder organisaties worden verstaan: een organisatie zonder winstoogmerk, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, culturele aard of tot bevordering van het algemeen belang waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

 • Extra informatie

  Vergunning spandoeken aanbrengen

  Het aanbrengen van spandoeken binnen de gemeente Druten is toegestaan met een vergunning.

  Op de volgende locaties is het dan binnen de gemeente Druten toegestaan een spandoek op te hangen:

  - Mr. van Coothstraat, Raadhuisstraat en Kerkstraat te Druten;

  Verder geldt dat het toegestaan is om in ieder kerkdorp één spandoek op te hangen. De locatie dient in overleg met de gemeente Druten te worden bepaald.

  Aanvullend geldt:

  • Per locatie mag maximaal één spandoek worden aangebracht;
  • Een vergunning wordt verleend voor de periode waarin de actie wordt gehouden met een maximum van 21 dagen;
  • Indien de spandoeken boven de weg worden aangebracht, dient de minimale hoogte van de spandoeken 4,65 meter vanaf de weg te zijn.

  Voor het aanbrengen van spandoeken om commerciële evenementen of andere commerciële activiteiten bekend te maken wordt geen vergunning verleend.