Pagina opties

Groter

Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Samenvatting

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Druten bent ingeschreven. Het bevat minimaal uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt welke gegevens er nog meer op het uittreksel moeten staan.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt BRP uittreksels online aanvragen en krijgt het per post thuisgestuurd.

  • Dit bevat persoonsgegevens, zoals naam, adres,  woonplaats. Bijvoorbeeld op verzoek van een woningbouwvereniging.
  • U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar u woont.

  Online uittreksel BRP aanvragen (met DigiD en iDeal)

  Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

  Afspraak maken

  Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt, dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

  • uzelf;
  • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 18 jaar;
  • iemand die u heeft gemachtigd.

  U kunt ook per mail (info@druten.nl) een uittreksel uit de Basisregistratie persoonsgegevens aanvragen. Voeg hiervoor een ingescande brief bij die door u ondertekend is en zet hierin waar u het uittreksel voor nodig heeft.  Voeg tevens een ingescande kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) bij. 

 • Wat kost het?

  €9,10 (tarief 2020)

 • Hoe lang duurt het?

  • Als u het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Als u het uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.
 • Wat heb ik nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een bankpas of geld. U betaalt direct bij de aanvraag.
  • Vraagt u het uittreksel voor iemand anders aan? Dan heeft u een schriftelijke machtiging nodig (behalve als het om uw kind jonger dan 18 jaar wonend op hetzelfde adres gaat). Ook moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs meenemen van degene die u machtigt.
 • Extra informatie

  Machtiging

  Wilt u een uittreksel aanvragen voor iemand anders? Dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt, moet het Formulier machtiging (PDF) invullen en ondertekenen.

  Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

  Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

  U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Op de website van de Rijksoverheid ziet u welke gemeenten dit zijn. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

 • Tips

  Uittreksel (afschrift) Burgerlijke Stand

  Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een  uittreksel Burgelijke Stand aan.