Pagina opties

Groter

Vrijwilligersverzekering

 • Samenvatting

  Als gemeente zijn we zuinig op onze vrijwilligers en het belangrijke werk dat zij doen voor de gemeente. Met een goede verzekering wordt voorkomen dat vrijwilligers met lege handen staan wanneer hen iets overkomt tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk.

  Het afgesloten verzekeringspakket omvat: 

  • ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers & mantelzorgers
  • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers

  Wie zijn verzekerd?

  De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht de leeftijd. De verzekering geldt voor die binnen/voor een organisatie onbetaald werk verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn vrijwillige brandweer én vrijwillige politie. Mantelzorgers zijn verzekerd voor ongevallen en persoonlijke eigendommen.

  Aanmelden niet nodig

  Alle vrijwilligers en mantelzorgers (mantelzorgers: enkel ongevallen en persoonlijke eigendommen) in de gemeente Druten zijn verzekerd. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

  Attentie voor vrijwilligersorganisaties

  Wij adviseren de inhoud van de collectieve verzekering van de gemeente te vergelijken met de dekking van de door uw vereniging zelf afgesloten verzekering. Uw verzekeringsadviseur kan daarbij behulpzaam zijn. Wanneer beiden exact overeenkomen kunt u besluiten de door uw vereniging afgesloten verzekering te beëindigen of te wijzigen.

  Vragen?

  Mocht u nog verdere vragen hebben, neem dan contact op de Raetsheren van Orden. Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres home@rhvo.nl of telefoonnummer 072 541 4151.

  Wat te doen bij schade?

  In geval van schade moet u een schadeaangifteformulier invullen. Voeg als u ze heeft bewijsstukken zoals foto's en de aansprakelijkstelling bij. Het schadeformulier en dekkingsoverzicht vrijwilligerspolis zijn onderaan dit bericht te downloaden of u kunt ze vinden op de website van MeerVoormekaar of via www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/druten.

  Vrijwilligersorganisaties en bemiddeling

  De Vrijwilligerscentrale Druten ondersteunt, begeleidt, stimuleert en promoot de vrijwillige inzet van mensen op alle terreinen van de samenleving (sport, cultuur, recreatie, zorg en welzijn). Organisaties kunnen gratis vrijwilligersvacatures plaatsen op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl of via www.meervoormekaar.nl. Indien uw organisatie nog niet is aangemeld op de website, kunt u na aanmelding vrijwilligersvacatures plaatsen.

  De Vrijwilligerscentrale bemiddelt actief tussen vraag en aanbod middels een actuele vacaturebank, zorgt voor public relations, biedt waar mogelijk deskundigheidsbevordering, geeft informatie en advies aan vrijwilligers en organisaties met betrekking tot wet- en regelgeving en verzekeringen maar biedt ook intensieve begeleiding aan kwetsbare groepen mensen om de mogelijkheden van vrijwilligerswerk te verkennen. Daarnaast organiseert de vrijwilligerscentrale in samenwerking met de gemeente de jaarlijkse feestelijke vrijwilligersavond en NL DOET.

 • Download