Het maaibeleid in de gemeente Druten (13-06-2018)

Decoratieve afbeelding

We krijgen regelmatig vragen of opmerkingen over het maaibeleid in onze gemeente. Daarom leggen we graag uit wat ons maaibeleid is en waarom we ergens wel/niet maaien.

Na ruim 50 jaar eenzijdig maaibeheer, zijn er in heel Nederland overal dezelfde bermen en gazons te zien. Strak groen maar ‘er zit niets in’. Met als gevolg een drastische afname van insecten en daardoor een drastische afname van vogels enz.  Reden voor de gemeente Druten om het maaibeleid aan te passen en te zorgen dat het anders wordt. Dat heeft wel tijd nodig.

Wat doen we daarvoor?

Bijenbeheer

Het klopt dat er stukken gazon niet meer worden gemaaid vanwege de bijen. Twee jaar geleden zijn daarvoor een aantal locaties aangewezen. Op die plaatsen maaien we alleen regelmatig een strook van ca. 1 meter breed langs voetpaden, fietspaden en de straat. De rest wordt slechts één keer per jaar gemaaid. Vroeg in het voorjaar. Het maaisel wordt dan afgevoerd. Dat is ook dit voorjaar gebeurd.

Door de ontwikkeling van meer kruiden kunnen bijen en andere insecten meer voedsel (nectar) vinden. Dit is wel een proces van enkele jaren omdat er niet meteen overal veel meer bloemen en kruiden opkomen. Ieder jaar zullen er meer en ook andere bloemen opkomen. Om hiervoor een betere beginsituatie te maken, zijn deze locaties dit voorjaar na het maaien geverticuteerd en ingezaaid met een bloemenmengsel. Deze bloemen zijn nog niet zichtbaar tussen het gras, zeker niet met het droge en warme weer van de laatste maand.

Gazon

Het maaien van de gazons gebeurt bijna elke week zolang het groeiseizoen duurt. Dat is ongeveer tot en met oktober.

Bermen

De bermen langs de buitenwegen worden op dit moment gemaaid op de zogenaamde zichthoeken/kruisingen. Later in het seizoen worden de bermen nog een keer helemaal gemaaid en weer later worden de stroken langs de weg gemaaid. Dit gebeurt ieder jaar in dezelfde periode en op dezelfde wijze.

Ook voor de bermen geldt dat we willen kijken of er met een ander maaibeheer meer bloemen en kruiden kunnen groeien. We moeten de locaties daarvoor nog bepalen. Uiteraard blijven we de veiligheid voor de weggebruikers waarborgen.

Bermen op de dijk

De grasstrook die langs de weg op de dijk ligt, wordt door de gemeente Druten gemaaid. Dit gebeurt tegelijk met het maaien van de bermen langs de buitenwegen. Daar zijn ze op dit moment mee bezig. Voor het maaien van de schuine stukken van de dijk en alles wat daar bij hoort, zorgt Waterschap Rivierenland. Zij zetten daarvoor vaak een boerenbedrijf in.

Pagina opties