Inloopbijeenkomst Afferdense en Deestse Waarden (14-05-2018)

Dit item is verlopen op 21-05-2018.

‘Toegift voor de natuur.’ Zo noemt Rijkswaterstaat de aanpassingen in het ontwerp van de Afferdense en Deestse Waarden. Op donderdag 17 mei van 19.00 tot 21.00 uur organiseert Rijkwaterstaat in ’t Trefpunt in Deest een inloopbijeenkomst over deze aanpassingen.

Voor de herinrichting zijn verschillende vergunningen nodig. Die zijn vastgelegd in het projectplan Waterwet, de Watervergunning, Wet Natuurbescherming en de Ontgrondingenwet. Om te kunnen werken in het gebied vraagt Rijkswaterstaat verschillende ontheffingen aan bij het waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland. Het projectplan Waterwet wordt binnenkort ter inzage gelegd. Op donderdag 17 juni van 19.00 tot 21.00 uur is bij ’t Trefpunt in Deest een inloopbijeenkomst waar u uw vragen kunt stellen.

Watervergunning

Bij ‘Toegift voor de natuur’ doen we ook aanpassingen aan de winterdijk en het gebied daar direct omheen. We graven bijvoorbeeld aan de dijk en plaatsen palen en afrasteringen in de kleilaag die het water tegenhoudt. Voor dit soort werkzaamheden is een watervergunning nodig van het waterschap Rivierenland. Het waterschap wil namelijk zeker weten dat de dijk er niet slechter op wordt. De vergunningaanvraag loopt. Waarschijnlijk verleent het waterschap medio mei 2018 de gewijzigde vergunning.

Wet Natuurbescherming

In de Afferdense en Deestse Waarden wonen naast de das en de bever ook veel verschillende vogels. Zij worden beschermd door de Wet Natuurbescherming van de provincie Gelderland. Om te kunnen werken in het gebied vraagt Rijkswaterstaat ontheffingen aan op deze wet. In het oosten van het gebied willen we bijvoorbeeld de bever verhuizen naar een nieuwe plek. Daarvoor is een ontheffing nodig op het onderdeel Soortenbescherming. Naar verwachting ligt die ontheffing in mei van dit jaar digitaal ter inzage. Iedereen die dat wil krijgt dan zes weken de tijd om erop te reageren. Voor het onderdeel Vogelbescherming heeft de provincie inmiddels ontheffing verleend.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat. 

Te downloaden:

Pagina opties