Officiële bekendmakingen

De gemeente meldt met een bekendmaking welke aanvragen zijn gedaan voor bijvoorbeeld een omgevings- of evenementenvergunning. Ook meldt zij wat zij daarover besluit, welke verkeersbesluiten zij wil nemen of welke bestemmingsplannen worden gemaakt of gewijzigd.

Bekendmakingen van verordeningen op overheid.nl

Vanaf nu vindt u de bekendmakingen van alle verordeningen (in welke vorm dan ook) op overheid.nl. U klikt hiervoor op onderstaande link:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad

Het (elektronisch) gemeenteblad was het officiële publicatiemiddel van de gemeente Druten om haar bekendmakingen te publiceren.

Pagina opties