Officiële bekendmakingen

Het (elektronisch) gemeenteblad is het officiële publicatiemiddel van de gemeente Druten om haar bekendmakingen te publiceren.

De gemeente meldt met een bekendmaking welke aanvragen zijn gedaan voor bijvoorbeeld een omgevings- of evenementenvergunning. Ook meldt zij wat zij daarover besluit, welke verkeersbesluiten zij wil nemen of welke bestemmingsplannen worden gemaakt of gewijzigd.

Pagina opties