Pagina opties

Groter

Afval en openbare ruimte

.

Afval

Informatie over de afvalpas en de openingstijden en locatie van de milieustraat:

Milieumelding

Voor een melding over geluid, geur, bodem of luchtverontreiniging door bedrijven verwijzen wij u naar de website van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Naar Omgevingsdienst regio Nijmegen

Asbest verwijderen

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Informatie over asbest verwijderen

Melding woon- en leefomgeving

Iets kapot? Vervuiling? Overlast? Geef uw melding over losliggende tegels, vervuiling, riolering etc. online door.

Melding doen