Pagina opties

Groter

Werkzaamheden Scharenburg

De reconstructie van het riool en de verkeerskundige aanpassingen van de Scharenburg zijn in volle gang. Het eerste deel van de werkzaamheden is afgerond. We zijn nu bezig met Fase 4. Fase 4 duurt tot 23 augustus. Op 23 augustus zijn daarmee, iets later dan gepland, de totale werkzaamheden aan de Scharenburg afgerond.

We werken in de zomer aan één stuk door, ook tijdens de bouwvak. Voor een van de afsluitende activiteiten, het aanbrengen van een straatstenenprint in de asfaltverharding, zijn we echter afhankelijk van een partij die in de bouwvak gesloten is. Hierop hebben we de planning iets moeten aanpassen, tot einddatum 23 augustus.

Hoe zien de komende weken eruit:

 • We zitten nu in Fase 4, die loopt door tot het eind van het project op 23 augustus.
 • De grootschalige én lokale omleidingen zoals aangekondigd voor Fase 4 blijven van toepassing tot 23 augustus (zie onder). 
 • Parallel aan Fase 4, start in augustus ook Fase 5. We ronden Fase 5 gelijktijdig af met Fase 4: op 23 augustus. Voor de werkzaamheden van Fase 5 treffen we lokaal aanvullende verkeersmaatregelen die we nog communiceren.

In Fase 5 realiseren we een viertal zaken:

 • We brengen de definitieve deklaag aan op de Scharenburg tussen De Parken en de Klepperheide inclusief de definitieve deklaag op de Klepperheide.
 • We brengen in de nacht van 1 op 2 augustus, van 21.00 tot 06.00 uur, de deklaag aan op de Scharenburg ter hoogte van de inrit Albert Heijn tussen de Klepperheide en rotonde Koekoek.
 • We plegen grootschalig onderhoud aan de rijbaan van de Scharenburg tussen rotonde Javaplein en rotonde Koekoek, in de nachten van 12 t/m 16 augustus van 21.00 tot 06.00 uur.
 • In de week van 19 tot 23 augustus brengen we een straatstenenprint aan in de asfaltverharding.

Fase 4

Op 24 juni start fase 4 van de reconstructie van de Scharenburg. Deze fase duurt 9 weken. De werkzaamheden in Fase 4 vinden plaats op de Scharenburg tussen de T-splitsing met de Koningstraat en de Rotonde Scharenburg/Schipleisingel. Daarnaast wordt er ook in de Koningstraat gewerkt tot aan de T-splitsing met de Klepperheide. De Klepperheide blijft toegankelijk.

 • Vanaf de Maas en Waalweg (N322) is nog steeds de grootschalige omleiding van toepassing. De omleiding loopt via de Deestersteeg en Noord-Zuid. Deze omleiding duurt tot aan het eind van alle werkzaamheden.
 • Parkeerterrein Albert Hein/Gall en Gall, Klepperheide en Gelenberg zijn bereikbaar via de Scharenburg.
 • De maatregelen tegen sluipverkeer op de Parken en de Boslaan worden opgeheven.
 • Er komt wel één nieuwe maatregel tegen het sluipverkeer op de rotonde Schipleisingel. De rotonde Scharenburg Schipleisingel wordt afgesloten. De verbinding met de Scharenburg richting de N322 en Horssen gaat er volledig uit. Al het verkeer van en naar Druten richting de N322 en Horssen moet gebruik gaan maken van de Van Heemstraweg, Deestersteeg of Noord Zuid.

Fase 3

Op 20 mei start Fase 3 van de reconstructie van de Scharenburg. De werkzaamheden in Fase 3 zullen geen 4 weken duren, maar 5 tot 6 weken. De reden daarvoor is dat het werkgebied voor deze fase is uitgebreid tot aan de toekomstige rotonde Koningstraat. Deze wijziging heeft geen effect op de totaalplanning of op de bereikbaarheid. U vindt de plattegrond voor Fase 3 onderdaan deze pagina. De werkzaamheden in Fase 3 vinden plaats op de Scharenburg tussen de nieuwe inrit van de Albert Hein en de toekomstige rotonde Koningstraat. Daarnaast wordt voor de Gall en Gall een ontsluiting voor fietsers aangelegd. In de kern van Druten passen we in Fase 3 lokale omleidingsroutes toe. Het parkeerterrein van de Albert Hein / Gall en Gall is voortaan te bereiken via de nieuwe toegang aan de Scharenburg. De tijdelijke ontsluiting aan de Corterhoven is vanaf nu afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Omleiding

Vanaf de Maas en Waalweg (N322) is gedurende het hele project de grootschalige omleiding van toepassing. De omleiding loopt via de Deestersteeg en Noord-Zuid. Deze omleiding duurt tot aan het eind van alle werkzaamheden. Ook de maatregelen tegen sluipverkeer op de Parken en de Boslaan blijven bestaan en zorgen helaas voor enige hinder.

Bouwapp

Alle informatie over de werkzaamheden en omleidingen kunt u vanaf nu ook bekijken in de ‘Bouwapp’ op uw telefoon. U kunt deze gratis app downloaden in de Apple Store en in de Google Play Store. In de ‘BouwApp’ vindt u de werkzaamheden onder ‘Reconstructie/Rioolvervanging Scharenburg Druten’. Wij vullen de app steeds met de meest actuele informatie en omleidingen.

Vraag en Antwoord

Waarom is de reconstructie van de Scharenburg eigenlijk nodig? Hoe zorgen we voor veilige aanrijdtijden van hulpdiensten? En waarom is een deel van de Boslaan dicht? Antwoord op deze en meer vragen leest u in Scharenburg Vraag en Antwoord (bij de documenten hieronder).

Meer informatie en vragen?

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden in onderstaande documenten. Hier zijn onder meer de faseringen, omleidingen en afsluitingen terug te vinden. Heeft u een vraag of een opmerking dan u kunt een mail sturen naar: scharenburg@infrascoop.nl.