Ja, ik ben ervan overtuigd dat een fusie goed is voor de kernen. De nieuwe gemeente wordt immers een kernengemeente: een gemeente van twaalf kernen. Druten en Wijchen zijn de grootste twee. In zo’n kernengemeente is er oog voor alle twaalf kernen. En dat betekent dat het eigene van onze kernen in tact blijft als we samengaan.

Ik ben een dorpsmens en een buitenmens. Ik vind het hier fijn wonen. Ik ben ook trots op onze mooie gemeente. Op straat vragen mensen mij wel eens: wat schieten we op met zo’n fusie? En dan is mijn antwoord: het is nodig om onze gemeente leefbaar te houden. Het zorgt ervoor dat onze dorpen dorpen blijven en niet opgeslokt worden door een grote stad.

Stel dat we de handen niet ineen slaan? Dan zijn we in de toekomst te klein om de voorzieningen in stand te houden. Denk maar aan scholen, buurthuizen en verenigingen. Denk ook eens aan de woningmarkt. In een grotere gemeente zijn er nu eenmaal meer mogelijkheden voor verschillende soorten woningen: woningen voor starters bijvoorbeeld en woningen voor ouderen.

Kortom, ik zie de fusie als een manier om de krachten te bundelen. Juist door groter te worden, kunnen we ervoor zorgen dat de kernen kernen blijven en hun eigen sfeer behouden. Als we nu samengaan, zorgen we er met elkaar voor dat we klaar zijn voor de toekomst. Een toekomst waarin we fijn kunnen wonen en werken, in een prachtige omgeving.

André Springveld

wethouder

P.S.: En natuurlijk blijven de loketten voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs open in de kernen Druten en Wijchen.