In het Drutens Bosje worden tot 13 augustus ongeveer 20 bomen gekapt. Het gaat om bomen die dood of bijna dood zijn. Er worden alleen bomen gekapt die als onveilig worden gezien voor wandelaars, fietsers en gebouwen.