Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorziening voor gastouderopvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal starten? Dan moet u eerst een aantal zaken nagaan en regelen:

  • Controleer of uw activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan.
  • Controleer of de locatie voldoet aan de eisen voor kinderopvangvoorzieningen en aan de landelijke voorschriften voor brandveiligheid in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.
  • Gaat u verbouwen? Dan moet u waarschijnlijk een omgevingsvergunning aanvragen.

Daarna kunt u zich laten registreren als houder van een kindercentrum of gastouderbureau.

Bij de gemeente Druten verloopt de registratie of het doorgeven van een wijziging via de GGD Gelderland Zuid. Na ontvangst van de aanvraag voert de GGD een inspectie uit bij uw kindercentrum. Als blijkt dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, neemt de GGD u op in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Website Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Wat moet ik betalen?

Tarieven 2021:

  • € 1.920,00 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum; kinderdagopvang of buitenschoolse opvang
  • € 713,50 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een gastouderbureau
  • € 432,00 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bieden van gastouderopvang

Handig om te weten

Registreren/wijzigingen doorgeven in de gemeente Nijmegen of Druten

In de gemeente Nijmegen en Druten kunt u zich via GGD Gelderland-Zuid laten registreren als houder van kinderopvang. Richt uw aanvraag aan:

GGD Gelderland-Zuid
Team Toezicht Kinderopvang
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
registratiekc@ggdgelderlandzuid.nl

Let op! Bij een aanvraag tot registratie in de gemeente Druten dient u er rekening mee te houden dat de gemeente leges heft.

Na ontvangst van de aanvraag voert de GGD een inspectie uit bij uw kindercentrum. Als blijkt dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, neemt de GGD u op in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Deze procedure, van aanmelding tot registratie, neemt tien weken in beslag. Na positief besluit van de procedure (registratiedatum LRKP) kunt u starten met het aanbieden van kinderopvang.

Wat moet ik doen?

U heeft een geschikte locatie gevonden?

  • Controleer u of uw activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan.
  • Controleer of de locatie voldoet aan de eisen voor kinderopvangvoorzieningen en aan de landelijke voorschriften voor brandveiligheid in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.
  • Gaat u verbouwen? Dan moet u waarschijnlijk een omgevingsvergunning aanvragen.