Lees pagina voor

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorziening voor gastouderopvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal starten? Dan moet u eerst een aantal zaken nagaan en regelen.

Bij de gemeente Druten verloopt de registratie of het doorgeven van een wijziging via de GGD Gelderland Zuid (Deze link gaat naar een externe website). Na ontvangst van de aanvraag voert de GGD een inspectie uit bij uw kindercentrum. Als blijkt dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, neemt de GGD u op in het landelijk register.

Wat kost het?

Kosten voor het starten van een kinder- of gastouderopvang
Omschrijving Prijs
Vergunning voor kindercentrum of gastouderbureau € 1.115,50
Vergunning voor gastouderopvang € 585,05

Wat moet u doen?

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorziening voor gastouderopvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal starten? Dan moet u eerst een aantal zaken nagaan en regelen:

Daarna kunt u zich laten registreren als houder van een kindercentrum of gastouderbureau.

Meer informatie

Registreren en/of wijzigingen doorgeven in de gemeente Druten

In de gemeente Druten kunt u zich via de GGD Gelderland-Zuid laten registreren (Deze link gaat naar een externe website) als houder van kinderopvang. Richt uw aanvraag aan:

GGD Gelderland-Zuid
Team Toezicht Kinderopvang
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Een aanvraag kunt u ook mailen naar registratiekc@ggdgelderlandzuid.nl.

Let op! Bij een aanvraag tot registratie in de gemeente Druten dient u er rekening mee te houden dat de gemeente leges heft.

Na ontvangst van de aanvraag voert de GGD een inspectie uit bij uw kindercentrum. Als blijkt dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, neemt de GGD u op in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Deze procedure, van aanmelding tot registratie, neemt tien weken in beslag.

Na positief besluit van de procedure (registratiedatum LRKP) kunt u starten met het aanbieden van kinderopvang.

Rijksoverheid: Hoe kan ik een kinderopvang starten? (Deze link gaat naar een externe website)