Acht inwoners van de gemeente Druten werden op 26 april in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Uit handen van burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld kregen zij een koninklijke onderscheiding. Dit als waardering voor hun jarenlange en bijzondere inzet voor de samenleving. De uitreiking vond plaats in kleine kring in het gemeentehuis van Druten. 

De volgende inwoners mogen we feliciteren met hun welverdiende onderscheiding.

De heer R. (Roel) Koedam uit Deest 

De heer Koedam heeft zich voor volleybalvereniging Vios in Deest 33 jaar vrijwillig ingezet. Hij was o.a. penningmeester, coach, scheidsrechter en trainer. Voor buurtvereniging De Nachtuilen was hij penningmeester en is hij een actieve vrijwilliger. Daarnaast was de heer Koedam 7 jaar penningmeester bij SDV (Stichting Deester Verenigingen) en 4 jaar bij Carnavalsvereniging De Vrolijke Golf in Deest. Sinds 2010 heeft de heer Koedam bij de KBO Deest verschillende vrijwilligersfuncties. Ook houdt hij zich sinds 4 jaar bezig met het onderhoud van Dorpshuis ’t Trefpunt in Deest. Sinds 2014 is de heer Koedam ook penningmeester bij de Sponsorcommissie Deest.
Voor deze ruimhartige vrijwillige inzet voor verschillende stichtingen en verenigingen in Deest is de heer Koedam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.N.H. (Kobus) van Dinteren uit Deest

De heer Van Dinteren is vanaf 1960 betrokken bij de E.H.B.O.-vereniging Deest-Afferden. In de periode 1962 tot 2004 vervulde hij diverse functies binnen het bestuur. Nog steeds zet hij zich vrijwillig in voor evenementen, buitenoefeningen en voor controle van de AED’s. Als voorzitter van buurtvereniging Vogelensangh was hij 18 jaar lang de organisator van diverse activiteiten. Rikclub Deest, voetbalvereniging SCD’33 en Dorpshuis ’t Trefpunt Deest kunnen al jaren en nog steeds met grote regelmaat op zijn inzet rekenen. De heer Van Dinteren heeft zich ruim 60 jaar op een ruimhartige wijze ingezet voor de samenleving en is hiervoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw G. (Gerda) Pruijn-Verkuil uit Druten

Mevrouw Pruijn-Verkuil zet zich sinds 2003 in voor het Bijna Thuis Huis Druten, nu De Brug Hospice en Thuiswaken Maas en Waal. Zij was eerst zorgvrijwilliger en nu alweer enige jaren dag-coördinator. Zij organiseert ook de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst. Bij de Protestantse gemeente Druten, later Protestantse gemeente Rivierenland Oost, doet zij al 20 jaar vrijwilligerswerk. Zij was diaken, helpt bij verschillende activiteiten en is contactpersoon voor nieuwe inwoners die staan ingeschreven bij deze kerk. Voor haar ruimhartige en betekenisvolle inzet is mevrouw Pruijn-Verkuil benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W.L (Willy) Beck uit Druten

De heer Beck zet zich al meer dan 40 jaar in als vrijwilliger voor voetbalvereniging DIO’30 Druten, waarvan de eerste 20 jaren met veel inzet voor de jeugd. Daarnaast is hij samen met zijn buurman de heer Jacobs al vanaf 1975 actief bij het Jeugdvakantiewerk in Druten. Vanaf de oprichting van buurtvereniging De Hoefslag, later Hoefslag-Roodhekken, is hij bij deze vereniging een betrokken vrijwilliger. De heer Beck en de heer Jacobs zijn voor deze twee activiteiten een actief vrijwilligerskoppel. Daarnaast is de heer Beck sinds 2004 vrijwilliger bij Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. Voor deze ruimhartige vrijwillige inzet is de heer Beck benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.A.L. (Joop) Jacobs uit Druten

De heer Jacobs zet zich sinds 1975 in als vrijwilliger en voorzitter voor het jeugdvakantiewerk in Druten. Vanaf de oprichting in 1974 van buurtvereniging De Hoefslag, later Hoefslag-Roodhekken, is hij ook daar een actieve vrijwilliger. Samen met zijn buurman de heer Beck vormt hij voor deze twee activiteiten een actief vrijwilligerskoppel. De heer Jacobs zet zich daarnaast al meer dan 40 jaar in als vrijwilliger voor de Avondvierdaagse in Druten. Vanwege zijn langdurige en ruimhartige inzet is de heer Jacobs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer T.J.M. (Theo) Sijbers uit Druten

De heer Sijbers heeft in 1999 de Stichting Kerala opgericht. Daarmee zet hij zich in voor ontwikkelingswerk in India, waar hij met het opzetten en begeleiden van projecten veel heeft bereikt. Hij is voorzitter geweest van de Stichting Primair Onderwijs Maas en Waal en van daaruit ook bestuurslid bij de Katholieke Bond voor basis Onderwijs en het Instituut Katholiek Onderwijs. Verder was hij 6 jaar voorzitter van de Stichting Beschermingsbewind Rivierenland. Na beëindiging daarvan heeft hij Sijbers Bewindvoering Rivierenland opgezet, omdat hij vanuit zijn werk in de gehandicaptenzorg de zorgvraag van cliënten kent en de bewindvoering wilde laten doorgaan. Ook zet hij zich sinds 1972 in voor de Parochie H. Franciscus en H. Clara in Druten. De heer Sijbers was ook coördinator bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg en voorzitter van de Contactgroep Myeloom en Waldenström patiënten. Deze laatste stichting is overgegaan in de Stichting Hematon. Hiervan is hij een aantal jaren Lid van de Raad van Toezicht geweest. Vanwege deze ruimhartige en betrokken inzet met grote verantwoordelijkheid naar de samenleving toe is de heer T.J.M. Sijbers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H. (Hilbrand) Meesters uit Druten

De heer Meesters is sinds 2003 actief bij Natuur Stichting Kadans, als vrijwilliger, penningmeester en nu ook als coördinator Natuur- en Milieueducatie. Hij geeft excursies voor groepen volwassenen en natuurles aan het basisonderwijs. Bij het IVN Rijk van Nijmegen is hij natuurgids en lid van de werkgroep Jeugdeducatie. De heer Meesters zet zich met hart en ziel in om vooral bij jeugdigen de natuur en het milieu onder de aandacht te brengen. Daarnaast zet de heer Meesters zich al vele jaren in voor Buurtvereniging de Coothjes, Bowlingvereniging Druten nu Bowlingvereniging Beuningen en Carnavalsvereniging De Blauwe Bok. Vanwege zijn vrijwillige inzet en betrokkenheid bij meerdere stichtingen en verenigingen is de heer Meesters benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer T.G.J. (Theo) Verhoeven uit Druten

De heer Verhoeven was 12 jaar voorzitter en is nu 4 jaar lid van de activiteitencommissie van het Maas en Waals Mannenkoor. Sinds 2012 is hij bestuurslid van de Stichting Behoud Hertenpark Druten. Van Stichting Kulturhus de Meent Afferden is hij al 10 jaar bestuurslid. Bij de Bewaorsmiense, onderdeel van de Historische vereniging Tweestromenland, was hij 6 jaar voorzitter en is hij nog steeds vrijwilliger als lid van de werkgroep Cultuur. Bij de Fanfare Eendracht Afferden is de heer Verhoeven al 55 jaar vrijwilliger. Eerst onder andere als instructeur paukenist en de laatste 20 jaar als voorzitter van de Club van 100, Vrienden van Fanfare Eendracht Afferden. Vanwege zijn ruimhartige vrijwillige inzet en betrokkenheid, ook bij de geschiedenis van Maas en Waal, is de heer Verhoeven benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op onderstaande foto's van fotograaf Hans Barten ziet u van links naar rechts: De heren Willy Beck, Joop Jacobs, Roel Koedam en Hilbrand Meesters. De heren Theo Sijbers, Kobus Van Dinteren, Theo Verhoeven en mevrouw Gerda Pruijn.