Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast?

Bijvoorbeeld:

  • Luchtvervuiling
  • Bodemvervuiling
  • Stankoverlast
  • Geluidsoverlast

U kunt uw klacht digitaal melden via het klachtensysteem van S@men.

Online melden bij S@men

U kunt ook bellen naar: 14 024 binnen kantooruren. Geeft u bij de vraag welke gemeente u wilt spreken dan de gemeente Nijmegen aan. Het KlantContactCentrum van de gemeente Nijmegen helpt u dan verder, of verbindt u door met de juiste medewerker.  Buiten kantooruren kunt u bellen met: 026 359 99 99 (Provincieloket)

Heeft u geluidsoverlast door de horeca? Bel dan 0900 8844 (politie)