Nevenfuncties zijn alle functies die een lid van het college naast zijn gemeentelijke werkzaamheden uitvoert.

De nevenfuncties van het college van B&W van de gemeente Druten:

Burgemeester C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld  

 • Lid AB Veiligheidsregio Gelderland-Zuid        
 • Lid AB MGR Rijk van Nijmegen (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling)        
 • Lid algemeen bestuur Euregio Rijn-Waal        
 • GR Werkorganisatie Druten-Wijchen        
 • GO Arnhem Nijmegen City Region        

Wethouder A. Springveld 

 • DAR NV        
 • GR Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)        
 • GR Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (DRAN)        
 • GR Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN)        

Wethouder W.G.M. Brink 

 • GR Werkorganisatie Druten-Wijchen        
 • Belastingsamenwerking (Munitax)        
 • Lid AB GR Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal        
 • Lid Stuurgroep Voetveer Druten/Dodewaard        
 • DGA Brink management holding BV        
 • Presidiumlid Genootschap van oud bestuurders van de gemeente Wijchen        

Wethouder G.W.J. de Wildt

 • Lid AB MGR Rijk van Nijmegen (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling)        
 • Lid bestuurscommissie werk (MGR)        
 • Lid GR GGD Gelderland-Zuid        
 • Lid van de Commissie van Advies van het IBO (Instituut Bijzonder Onderzoek, regio Gelderland-Zuid)        
   

Gemeentesecretaris A.P.J.M. Litjens 

 • Lid DB Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN)