Nevenfuncties zijn alle functies die een lid van het college naast zijn gemeentelijke werkzaamheden uitvoert. Dit zijn onbetaalde functies die horen bij de rol van burgemeester of wethouder. Daarnaast kan de burgemeester of een wethouder ook nog overige nevenfuncties hebben.

De nevenfuncties van het college van B&W van de gemeente Druten:

Burgemeester C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld  

Hoort bij de rol van burgemeester:

 • Lid AB Veiligheidsregio Gelderland-Zuid        
 • Lid AB MGR Rijk van Nijmegen (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling)        
 • Lid algemeen bestuur Euregio Rijn-Waal        
 • GR Werkorganisatie Druten-Wijchen        
 • GO Arnhem Nijmegen City Region        

Wethouder A. Springveld 

Hoort bij de rol en portefeuille van wethouder:

 • DAR NV        
 • GR Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)        
 • GR Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (DRAN)        
 • GR Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN)        

Wethouder W.G.M. Brink 

Hoort bij de rol en portefeuille van wethouder:

 • GR Werkorganisatie Druten-Wijchen        
 • Belastingsamenwerking (Munitax)        
 • Lid AB GR Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal        
 • Lid Stuurgroep Voetveer Druten/Dodewaard      

Overige nevenfuncties: 

 • DGA Brink management holding BV        
 • Presidiumlid Genootschap van oud bestuurders van de gemeente Wijchen        

Wethouder G.W.J. de Wildt

Hoort bij de rol en portefeuille van wethouder:

 • Lid AB MGR Rijk van Nijmegen (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling)
 • Lid bestuurscommissie werk (MGR)
 • Lid AB en GB GGD Gelderland-Zuid
 • Lid van de Commissie van Advies van het IBO (Instituut Bijzonder Onderzoek, regio Gelderland-Zuid)

Gemeentesecretaris B.P.P. Janssen

 • Lid DB Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN)