Lees pagina voor

Namen en portefeuilleverdeling college van de gemeente Druten bekend

25 mei 2022

Gerard Worm (Formateur) maakt met veel genoegen de namen bekend van het nieuwe college van burgemeester en wethouders Druten. Het nieuwe College bestaat naast burgemeester Corry van Rhee – Oud Ammerveld uit 3 wethouders. De wethouders zijn: Willy Brink (Kernachtig Druten), Gérard de Wildt (Dorpslijst Horssen) en Ronald Thoonen (Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid). De benoeming van de wethouders en vaststelling portefeuilleverdeling is op 2 juni tijdens de raadsvergadering. Gerard Worm: “de afgelopen weken hebben we veel en goed met elkaar gesproken. Er is niet alleen een prachtig evenwichtig coalitieakkoord, maar ook een mooi team van wethouders. Binnenkort gaan zij aan de slag in Druten. Ik wens ze veel succes. En goede resultaten van de afspraken die wij gemaakt hebben voor de komende vier jaar”.

Voorgestelde portefeuilleverdeling

Burgemeester Corry van Rhee – Oud Ammerveld

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving en toezicht
 • Voorlichting en communicatie
 • Bestuurlijke en regionale coördinatie
 • Internationale contacten
 • Juridische zaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatisering
 • Evenementen
 • WDW bestuur
 • Vergunningverlening evenementen

Wethouder Willy Brink (Kernachtig Druten), 1e locoburgemeester

 • Financiën
 • Bouwen en Wonen
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Grondbedrijf
 • Projectcoördinator Sportcentrum De Gelenberg
 • Monumenten
 • Omgevingsvergunningverlening
 • Gemeentelijk vastgoed
 • WDW bestuur

Wethouder Gérard de Wildt (Dorpslijst Horssen), 2e locoburgemeester

 • Werk en inkomen
 • Welzijn en zorg
 • Onderwijs (inclusief gebouwen)
 • Kunst en cultuur
 • Sport
 • Doelgroepenvervoer
 • Dierwelzijn
 • Leefbaarheid (inclusief dorpshuizen)

Wethouder Ronald Thoonen (Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid), 3e locoburgemeester

 • Openbare Ruimte
 • Verkeer en vervoer (infrastructuur)
 • (sport)accommodaties
 • Gebouwenbeheer (inclusief Dorpshuizen)
 • Economische zaken
 • Ondernemen, recreëren en toerisme
 • Duurzaamheid en milieu
 • Mobiliteit

Meer nieuws

Al het nieuws