Lees pagina voor

Wereld Alzheimer Dag, dagelijks hulp

21 september 2022

Waar hebben thuiswonende mensen met dementie behoefte aan? Wist u dat maar liefst één op de vijf mensen dementie krijgt? Als gemeente Druten vinden het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunnen blijven wonen. En mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Daarom steunen wij bijvoorbeeld het Alzheimercafé (Deze link gaat naar een externe website). En zorgen we voor veel activiteiten, zoals inloop en dagbesteding. Door een goed hulp- en ondersteuningsaanbod kunnen mensen met dementie langer thuis blijven wonen.  En worden mantelzorgers even ontlast. De komende tijd onderzoeken we hoe we mensen met dementie en mantelzorgers nog beter kunnen helpen.

Onderzoek: hulp voor mensen met dementie en mantelzorgers

We leren graag meer over de wensen en ervaringen van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Onderzoeksbureau Ecorys voert in opdracht van de beide gemeenten van 26 september tot en met 16 oktober een onderzoek uit. Via het Alzheimercafé, Welzijnsorganisatie MeerVoormekaar, zorgtrajectbegeleiders Dementie, wijkverpleegkundigen en diverse aanbieders wordt de vragenlijst verspreid, zowel op papier als digitaal. Wilt u de digitale enquête in uw mailbox? Stuur dan een mail naar Welzijn@drutenwijchen.nl.

Resultaten: betere hulp

Met de resultaten maken de gemeenten in december een plan. Druten en Wijchen hebben daar € 50.000 euro voor gekregen van ZonMw (Deze link gaat naar een externe website). Dat is een organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Met dit geld gaan we onderzoek doen naar zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Ook vragen we naar de behoefte van mantelzorgers. Naast onze gemeente hebben 19 andere gemeenten (of gemeentelijke organisaties) in Nederland geld gekregen. Samen werken we in een landelijk kennisnetwerk. Hierdoor delen we kennis in heel Nederland.

Dementievriendelijke samenleving

Wethouder Bea Schouten (Wijchen) en Gérard de Wildt (Druten) zijn blij dat we hiermee onderzoek kunnen doen. “Dit onderzoek draagt bij aan onze doelen om een maatschappij te ontwikkelen waarin iedereen mee kan doen. In een dementievriendelijke samenleving kunnen mensen met dementie op een prettige wijze zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Mantelzorgers worden zo ondersteund dat zij de zorg voor hun naaste op een goede manier vol kunnen houden.”

Meer weten? 

Mensen die meer willen weten over dementie of Alzheimer kunnen terecht bij de lokale belangenbehartigers van Alzheimer Nederland.
In de gemeente Druten is dat Jo Robeerst. Zijn e-mailadres is robeerst@alzheimervrijwilligers.nl

Meer nieuws

Al het nieuws