Wat moet ik doen?

Wanneer u een aanvraag tot vooroverleg wil indienen, dan kunt u hiervoor terecht bij www.omgevingsloket.nl. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven gebruiken eHerkenning. Let op: om het vooroverleg aan te vragen zie onderaan de pagina de invulinstructie.

Wat moet ik betalen?

De kosten van vooroverleg zijn voor 2021 € 152,25. Deze kosten (leges) vind u terug in de legesverordening (vul uw postcode en het zoekwoord leges in), die jaarlijks wordt bijgesteld.

Hoelang duurt het?

Nadat een schriftelijk verzoek om vooroverleg positief is afgerond ontvangt u hierover een brief. In deze brief nodigen wij u uit een formele omgevingsvergunning in te dienen (met de bijbehorende activiteiten, die aangevraagd moeten worden).

Termijnen

Voor uw verzoek houdt de gemeente een termijn van orde aan van vijf weken. Het streven is om u binnen deze termijn te berichten of de gemeente aan uw verzoek mee kan werken. Het kan voorkomen dat wij voor uw plan de termijn met enkele weken moeten overschrijden. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht.

Handig om te weten

Bij een schriftelijk verzoek om vooroverleg beoordeelt de gemeente of het plan past binnen het bestemmingsplan. Zo niet dan wordt nagegaan of daarvan afwijken mogelijk is. Is dit mogelijk dan wordt het plan (eventueel) ook voorgelegd aan de dorpsbouwmeester (Welstand).

Wilt u zelf al nagaan wat er daarvoor op uw perceel geldt kijk dan in welstandsnota Druten. Na klikken opent zich een website waarin u op uw adres kunt zoeken en vinden welke regels gelden.

Verder gaat de gemeente voor u na of er nu al aanvullende eisen worden gesteld door onder andere de brandweer / milieu / archeologie / bodem / openbare werken. Wordt uw plan tussentijds aangepast (door negatief advies planologie of welstand), dan wordt het nogmaals getoetst aan het bestemmingsplan.

contactpersonen

Bekijk hier de contactgegevens van de medewerkers van team vergunningverlening.

Registratie van gegevens

Bij het online registreren van uw gegevens in het omgevingsloket doorloopt u voor het aanvragen van het vooroverleg de normale procedure. U kiest voor het indienen van een nieuw aanvraag/melding. Na het invullen van de projectomschrijving, locatie en de werkzaamheden klikt u op de knop 'vooroverleg'.

Invulinstructie vooroverleg