De komende maanden gaan we de koers bepalen voor de economische toekomst van Druten in het algemeen. Met daarbij speciale aandacht voor de thema’s bedrijventerreinen, detailhandel, toerisme & recreatie en het centrum van Druten. Wat is nodig voor de toekomst? Wat is de rol van de ondernemers? Wat is de rol van de gemeente? Dit is uw kans om de koers mee te bepalen.

Denkt en praat u mee?

Meld u dan aan voor de klankbordgroep! Stuur een mail naar goedezaken@drutenwijchen.nl. Bent u ondernemer in de detailhandel, horeca of in het centrum? U kunt tot 21 maart uw stem laten horen. Vul de enquête in op www.dtnp.nl/druten