Pagina opties

Groter

Huisregels

Bij de ingangen van het bosje vindt u bordjes met de huisregels die gelden in het Drutens Bosje. We gaan er vanuit dat iedereen zich aan deze regels houdt, zodat we met z’n allen nog lang mogen genieten van het Drutens Bosje!
Uiteraard zijn de regels niet verzonnen om de gebruikers van het Drutens Bosje tegen te werken. Een aantal regels zijn vanzelfsprekend, maar er zijn een aantal voor Druten bijzondere regels opgesteld. Daarom, voor het hoe, waarom en de ‘noodzaak’ is er een korte uitleg opgesteld. Deze uitleg op zich heeft geen juridische basis.

Toegang

 1. Het is verboden het Drutens Bosje op andere wijze  te betreden dan de daarvoor bestemde en opengestelde toegangswegen.
 2. Het is verboden het Drutens Bosje van 1 uur voor zonsondergang tot 1 uur na zonsopgang te betreden, met uitzondering van het fietspad.
 3. Het in het tweede lid genoemd verbod, geldt niet:
  a. voor het gedeelte van de ‘ijsbaan’, te weten alleen gedurende de openstelling van de ijsbaan door IJsclub Marijke (*);
  b. voor het afgesloten gedeelte dat wordt gepacht door visclub ‘Het Lauwke’.

Hinder

Het is verboden zich in het Drutens Bosje zodanig te gedragen dat daardoor overlast, hinder, schade of gevaar voor anderen is of kan ontstaan.

Barbecueën, open vuur, e.d.

 1. Het is verboden in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben,  of  te barbecueën in het Drutens Bosje.

Afval
 

 1. Het is verboden etensresten, verpakkingsmateriaal en ander afval anders dan in de daartoe  bestemde afvalbakken te werpen, neer te leggen of achter te laten.
 2. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het Drutens Bosje, dient de plek achter te worden gelaten zoals deze is aangetroffen.

Honden

 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond in het Drutens Bosje te laten verblijven of te laten lopen:
  a. zonder dat deze aangelijnd is.
  b. In het gedeelte van het Drutens Bosje dat is bestemd als speel- of ligweide.

Ruiters 

 1. Het is de eigenaar of houder van een rij- of trekdier verboden zich daarmee in het Drutens Bosje te bevinden, te laten verblijven of te laten lopen.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de politie te paard.

Spoorvorming

 1. Het is niet toegestaan de paden en wegen van het Drutens Bosje te berijden met materieel, indien en wanneer er spoorvorming ontstaat:
  a. dieper dan 10mm in de (semi)verharding.
  b. dieper dan 25mm in de gazons.
 2. Schade en alle toegekende kosten om over te gaan tot herstel zal worden verhaald op de veroorzaker.

Alleenrecht

 1. Het Druten Bosje blijft te allen tijde voor alle bezoekers vrij toegankelijk, ook tijdens activiteiten. Dit geldt ook voor speeltoestellen en/of andere voorzieningen.
 2. Uitzondering hierop zijn de volgende gebieden:
  a. het gedeelte van het Drutens Bosje dat genoemd wordt ‘de ijsbaan’, gedurende het  moment dat de ijsbaan officieel is opengesteld door IJsclub Marijke (*).
  b. het afgesloten gedeelte dat wordt gepacht door visclub ‘Het Lauwke’

Toegankelijkheid

 1. Er mogen geen activiteiten plaatsvinden op of in de plassen/ (voormalige) klei-winputten als zwemmen, vlotten bouwen, kanovaren etc.