Pagina opties

Groter

Kappelekenslaan, Engelenkapel

Foto van Engelenkapel

Het monument was een rouwkapel met sectiekamer, behorend tot het complex van gebouwen van Boldershof. De kapel werd later Engelenhuisje genoemd.

Het gebouwtje is ontworpen in de stijl van de Delftse School (ca. 1925-1955) , een traditionalistische stroming in de Nederlandse architectuur, die is ontstaan rondom de Delftse hoogleraar Granpré Molière. Architectuur moest nederig zijn en vooral niet opvallen. De functie van een gebouw moest tot uitdrukking komen in de vorm.

Met name op de katholieke kerkenbouw had de Delftse School (een voorbeeld is de kerk in Deest) grote invloed. Kenmerkend voor de Delftse School zijn het vrijwel uitsluitende gebruik van baksteen, brede kozijnen en erkers (veelal in lichte kleuren), hoge gootlijnen, groene hagen, hoge met pannen beklede daken tussen topgevels en het gebruik van natuursteen op constructief belangrijke punten. 

Het lage gedeelte van de kapel had de functie van sectielokaal, terwijl het hoge deel de benaming voorruimte had. Het lage deel heeft een recht stucplafond, terwijl het hoge deel werd afgewerkt met een kruisgewelf.

Gebruikte materialen zijn: trasraamklinkers (trasraam) en rood genuanceerde waalformaat vormbakstenen voor de opbouw. Voor de verdere gevelafwerking is gebruik gemaakt van natuursteen.

De kap wordt gevormd door twee zadeldaken met de nok in elkaars verlengde. De twee zadeldaken van verschillende hoogte worden door een topgevel gescheiden. De daken zijn belegd met rode verbeterde Hollandse pannen.

De entree van de rouwkapel is gelegen aan de noord-oostzijde. De gemetselde gevel eindigt in een topgevel met betonbanden met verzwaarde top en schouderstukken. In de top is een kruisbeeltenis opgenomen. De kapel heeft een enkelvoudige toegang door middel van een opgeklampte strokendeur, gevat onder een 1,5 steens gemetselde rollaag in een verder gesloten gevel.

Naast de voordeur is een keramiek opgenomen van Jac Maris voorstellende Christus en Maria na de kruisafname. De ramen zijn gevat onder een gemetselde rondboog die doorloopt in de kozijnomlijsting. De onderdorpel is van aflopende natuursteen.

De  “Engelenkapel” is van monumentaal belang vanwege  de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en de zorgvuldige detaillering van het exterieur. De rouwkapel is tevens van historisch belang als symbool van de gehandicaptenzorg in relatie tot de religieuze beweging van Boldershof. Eind jaren negentig is de rouwkapel verkocht aan de gemeente Druten, die het sindsdien als atelierruimte verhuurt.

Alle feiten op een rij:

Locatie monument: Kapellekenslaan 90 - Druten
Naam Kunstenaar: Gemeentelijk monument
Wanneer is het gebouwd?: 1939
Bronvermelding