Pagina opties

Groter

Van Delenspad 3, Klompenmakershuis

In deze eenvoudige hallehuisboerderij, oorspronkelijk in gebruik als tabaksboerderij in gebruik, woonde vroeger een klompenmaker. Oudere Drutenaren herinneren zich nog de klompenbomen die langs het huis lagen opgestapeld. Deze populieren of “peppels” in het “Maas en Waals” werden tot klompenbollen gezaagd. Klompenbollen zijn schijven van de boom waaruit de klompen werden gestoken en geschulpt. Een mallejan, een door paarden getrokken tweewielige hef- en sleepkar voor boomstammen, zal er vaak gesignaleerd zijn.

Het huis heeft een zadeldak met wolfseinden en is grotendeels met riet en alleen aan de onderkant met rode Hollandse pannen gedekt. Geen benedenriet betekende een goedkopere brandverzekering. Op de zaadzolder – waar men goederen droog kon bewaren – zijn vensters te zien met vierruits ramen. De achtergevel heeft een kleine deur met segmentboog naar de deel. Boven de deur is een luik voor de zaadzolder. Rechts van de deur zit een gietijzeren raam. 

Het voorhuis heeft een gepleisterde en gesausde voorgevel met oorspronkelijke recht afgesloten vensters. Het raam van de woonkamer is gemoderniseerd. De vensters van de zijkamers zijn voorzien van zesruits schuiframen. Mooi zo’n “huske”, en dat in de oude dorpskern van Druten.

Het pand is niet voor publiek toegankelijk.

Alle feiten op een rij:

Locatie monument: Van Delenspad 3 – Druten
Wanneer is het gebouwd?: Tweede helft negentiende eeuw 
Monumentenstatus: Gemeentelijk monument
Bronvermelding