Pagina opties

Groter

Van Mekerenstraat 3, Herenboerderij

Deze boerderij had waarschijnlijk in zijn oorspronkelijke gedaante een krukhuis-vorm, waarbij het voorhuis was omgebouwd in de richting van de straat. De boerderij dateert uit de negentiende eeuw. In 1921 werd het gebouw uitgebreid. Het voorhuis werd toen verdubbeld in volume. Hierbij werd ook de ingang verplaatst van de voorgevel naar de zijgevel, die aan de Van Mekerenstraat is gelegen.

Het muurwerk links van het portiek met de huidige voordeur behoort nog tot de oude boerderij. Daarbij bestaat de linkerzijgevel van het portiek nog uit een restant van de voorgevel, die is gaan dienen als binnenmuur van de gang van het tegenwoordige huis.
Het bedrijfsgedeelte dateert in de huidige staat ook uit de twintigste eeuw, maar de onderste delen van de gevel aan de Van Mekerenstraat-zijde vertonen veel ouder metselwerk. De uitbouw rechts (keuken) hiervan is veel jonger en opgetrokken in forse klinkers. Het driebeukige achterhuis staat niet in de as van het voorhuis, maar is – gezien vanaf de voorgevel van de boerderij – verschoven naar rechts. De iets lagere achtergevel is blind uitgevoerd en vertoont bovenin sporen van een dichtgemetseld zaadzoldervenster. De muurgedeelten van de oude negentiende eeuwse boerderij hebben, in tegenstelling tot die van de uitbreiding van 1921, staafankers op de verdiepingsscheiding.

Naast de boerderij stond een oude tabaksschuur met woongedeelte. Deze was tot ongeveer 1990 in gebruik als varkensstal en is enkele jaren later afgebroken. De karschuur met hooiopslag dateert uit de negentiende eeuw. Deze schuur is aan de voorzijde geheel open en heeft zes ankerbalkgebinten, opgebouwd uit rondhout met gehakte telmerken (I, II, VIII etc.). 

Voor de boerderij ligt een tuin. Het erf is door een lage bakstenen tuinmuur gescheiden van de Van Mekerenstraat. Opvallend zijn de in bolle vormen geschoren boompjes (kip en haan) aan weerszijden van de portiek. De voordeur is Art deco-achtig. 

De boerderij is niet toegankelijk voor publiek. 

Alle feiten op een rij:

Locatie monument: Van Mekerenstraat 3 – Puiflijk
Wanneer is het gebouwd? Tweede helft negentiende eeuw, aanbouw 1921
Monumentenstatus: Gemeentelijk monument 
Bronvermelding: