Veiligheid

WhatsApp Buurtpreventie

Icon

WhatsApp kan heel goed gebruikt worden als Buurtpreventie, om zo uw straat, wijk of buurt veiliger te maken. Hier leest u meer informatie over de WhatsApp Buurtpreventie.

Naar Whatsapp Buurtpreventie

Burgernet

Icon

Informatie over het ontvangen van een oproep wanneer er een incident in uw omgeving plaatsvindt. Samen voor een veilige buurt.

Naar Burgernet

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt om buren weer bij elkaar te brengen. Goed opgeleide vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten.

Naar buurtbemiddeling

NL-Alert

Icon

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Weet wat je moet doen in een noodsituatie.

Naar NL-Alert

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Icon

Lees op de website van de Veiligheidsregio op welke wijze de overheid u informeert tijdens een ramp of crisis.

Naar veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Pagina opties