Lees pagina voor

Toekomst Dorpshuis De Lier Puiflijk

Het gebouw van dorpshuis De Lier is verouderd. Zo is de bouwtechnische kwaliteit van het gebouw slecht. Ook is er niet voldoende ruimte voor alle activiteiten die er zijn in het dorpshuis De Lier. Hierdoor is er een grote verbouwing van het gebouw nodig. Dit om het gebouw aan te passen naar de eisen van deze tijd. De verwachting is dat zo’n grote verbouwing niet alle problemen van het gebouw oplost.

Prettig wonen in Puiflijk belangrijk

De gemeente Druten vindt het belangrijk dat inwoners prettig wonen in Puiflijk. Daarom  hebben we als gemeente Druten onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor dorpshuis De Lier. Dit deden we samen met het bestuur van het dorpshuis De Lier en een architectenbureau.

Goede huisvesting activiteiten

Bij dit onderzoek keken we ook naar de mogelijkheid om een nieuw dorpshuis te bouwen. Dit op de plaats waar nu zalencentrum de Linde staat. We kijken naar deze mogelijkheid, omdat de kosten voor de grote verbouwing van dorpshuis De Lier bijna net zo hoog zijn als bij nieuwbouw. Terwijl het verbouwen nog niet alle problemen oplost. Met nieuwbouw bereiken we dat we dorpshuis De Lier langer kunnen gebruiken. En zorgen we voor een goede huisvesting van de activiteiten die er in het dorp zijn.

Wat onderzochten we?

Bij het onderzoek naar nieuwbouw letten we er op hoe het dorpshuis er dan uit kan zien en wat de kosten zijn. De resultaten van dit onderzoek staan in het haalbaarheidsonderzoek. Het ontwerp van een nieuw dorpshuis dat nu in de haalbaarheidsonderzoek staat is een voorbeeld. Het is een basis. Het definitieve ontwerp bespreken we samen met de inwoners van Puiflijk. Daarnaast onderzochten we of er woningen kunnen komen op de plek van het dorpshuis aan de Koningsweg 12. Daarvoor zijn drie varianten gemaakt. Deze varianten staan in het haalbaarheidsonderzoek.

Hoe gaat het nu verder?

Op donderdag 1 juli behandelde de Drutense gemeenteraad de toekomst van De Lier in Puiflijk. De raad vond het nog te vroeg om al een keuze voor een locatie te maken en vroeg om de uitwerking van meer varianten. Het gaat dan om het toevoegen van renovatiescenario’s op de locatie van zaal de Linde in Puiflijk en op de huidige locatie van het dorpshuis. En ook om het toevoegen van een variant waarin het cultuurhistorisch uiterlijk van de huidige Zaal de Linde behouden blijft (de karakteristieke gevel en het rieten dak). De stukken vindt u op onze raadsinformatie website onder paragraaf 10.

Op een raadsinformatie-avond in september 2021 is een overzicht van alle mogelijke varianten aan de raad gepresenteerd. In december 2021 heeft de raad besloten welke van deze varianten zij verder uitgewerkt wil zien. Alle informatie en stukken vindt u op onze raadsinformatie website onder paragraaf 9.4.

Nu werken wij aan de verdere uitwerking van de door de raad gevraagde varianten. Deze presenteren wij voor de zomervakantie 2022 aan de raad. Inwoners en andere mensen die ermee te maken hebben, betrekken wij zorgvuldig bij het voorbereidingsproces.