Lees pagina voor

Toekomst Dorpshuis De Lier Puiflijk

Het gebouw van dorpshuis De Lier is verouderd. Zo is de bouwtechnische kwaliteit van het gebouw slecht. Ook is er niet voldoende ruimte voor alle activiteiten die er zijn. Om het gebouw aan te passen naar de eisen van deze tijd is een grote verbouwing nodig. De verwachting is dat zo’n grote verbouwing niet alle problemen van het gebouw oplost.

Wat is er gedaan?

Gemeente Druten heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor dorpshuis De Lier. Dit deden we samen met het bestuur van De Lier en een architectenbureau.
Bij dit onderzoek keken we naar verschillende mogelijkheden voor renovatie en nieuwbouw, zoals een nieuw dorpshuis bouwen op de plaats waar nu zalencentrum De Linde staat.
In juli 2021 behandelde de Drutense gemeenteraad de toekomst van De Lier. De raad vond het nog te vroeg om al een keuze voor een locatie te maken en vroeg om de uitwerking van meer varianten.
September 2021 zijn alle mogelijke varianten aan de raad gepresenteerd. In december 2021 heeft de raad besloten welke van deze varianten zij verder uitgewerkt wil zien.

Voorjaar 2022: een nieuwe coalitie

In maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe coalitie heeft in haar coalitieakkoord opgenomen dat de toekomst van dorpshuis De Lier wordt meegenomen in de Integrale visie Puiflijk.

Hieronder leest u wat er in de Hoofdlijnen van beleid (PDF, 823.0 kB) (coalitieakkoord) is opgenomen over de Integrale visie Puiflijk:
“In de kern Puiflijk gaat een aantal grote ontwikkelingen in korte tijd spelen. Met de visie van de collegevormende partijen om in de komende coalitieperiode te starten met de planontwikkeling van de locatie Van der Zandt, komen deze ontwikkelingen in een nieuw perspectief te staan. Dit biedt kansen, door onder andere meer inwoners en de mogelijkheid om het integraal goed aan te pakken. Deze kans wil de gemeente grijpen.
De ontwikkeling van het dorpshuis De Lier, de ontwikkeling van het onderwijs, zoals ’t Geerke, de gymzaal en een mogelijke peutergroep, houden hiermee verband. Daarom wordt direct gestart met het opstellen van een Integrale visie Puiflijk. De integrale visie wordt opgesteld samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van Puiflijk en Druten breed. Op basis van de integrale visie kan een plan van aanpak uitgerold worden voor alle ontwikkelingen.”

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Integrale visie Puiflijk en de toekomst van de Lier.