In januari houdt de gemeenteraad van Druten twee rondetafelgesprekken: op donderdag 13 januari 2022 om 19:30 uur en op donderdag 20 januari 2022 om 19:30 uur.

Op donderdag 13 januari 2022 staat op de agenda onder andere het volgende:

  • Economische visie
  • Gebieds- en ontwikkelvisie Deest-Zuid
  • Allocatie milieustraat gemeentewerf

Op donderdag 20 januari 2022 staat op de agenda onder andere het volgende:

  • Plan van aanpak Omgevingsvisie
  • Verordening adviescommissie Omgevingskwaliteit
  • Transitievisie Warmte

U kunt het rondetafelgesprek live meekijken via www.druten.nl/vergaderingen. Hier vindt u ook de volledige agenda en de stukken.
Aanmelden voor inspreken

Tijdens het rondetafelgesprek kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. Wilt u inspreken bij de vergadering? Meld u dan uiterlijk 24 uur van te voren aan via griffie@druten.nl.