We zijn de komende jaren hard aan het werk in Deest. Dat doen we omdat uit onderzoek bleek dat inwoners van Deest zich zorgen maken over Deest. We pakken veel verschillende dingen aan. Van woningbouw in Deest Zuid tot een opknapbeurt van Wilgenland. Van de verfraaiing van het dorpshart tot een duurzame en groene openbare ruimte. En van duurzame verwarming tot een veilige Vriezeweg. Doet u mee om van Deest een fijnere woon- en leefomgeving te maken?!

Terug naar het overzicht.

Alle projecten in Deest

Op de pagina www.druten.nl/samenaandeslagindeest ziet u een overzicht van alle projecten in Deest. Hieronder leest u in het kort wat we per project doen.

Verfraaiing Dorpshart

Het Dorpshart maken we mooier en groener. Denkt u mee over hoe we dit kunnen doen?!

Duurzame openbare ruimte

Samen met inwoners en partners brachten we in beeld wat er nodig is om de openbare ruimte in Deest een duurzaam karakter te geven. Samen met hen werken we aan de realisatie daarvan.

Vergroening

Samen met de inwoners vergroenen we de kern Deest. Een flink aantal stappen zijn hierin al gezet.

Woningbouw Deest Zuid

We maken het wonen in Deest toekomstbestendig met een passende, duurzame woonvoorraad en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Er komt een nieuwe gebiedsvisie en ontwikkelingsvisie voor Deest Zuid

Leefbaarheid Wilgenland

Wilgenland wordt gerenoveerd. De openbare ruimte maken we aantrekkelijker en groener. Ook werken we “Achter de voordeur” aan een sociale duurzame buurt waar iedereen zich thuis voelt en actief meedoet.

Duurzame Warmte

In de toekomst gebruiken we geen aardgas meer voor de verwarming, het koken en warm water. We onderzoeken de mogelijkheden voor duurzame verwarming van Deest.

Zonnepark Uivermeertjes

Het grootste drijvende zonnepark in Europa ligt op de Uivermeertjes. Het zonnepark levert voldoende energie om ieder jaar ruim 8.000 huishoudens te voorzien van stroom.

Vriezeweg en Rondweg

Zodra de Rondweg Deest klaar is, pakken we de Vriezeweg aan. Eerst maken we de Vriezeweg binnen de bebouwde kom veilig.

Meer informatie

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de nieuwste activiteiten? 

Wilt u lezen hoe de projecten met elkaar samenhangen, wanneer we het uit gaan voeren en hoeveel geld daarvoor nodig is? Opent u dan het document Integrale aanpak Deest

Meer over de historie van Deest leest u op www.druten.nl/deest