Drukte op de milieustraat Druten zorgt voor onveilige situaties en lange wachttijden. Dit willen we graag voorkomen. De gemeente Druten en Dar roepen inwoners op om alleen naar de milieustraat te komen als dit nodig is. Dit is belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van inwoners en Dar-medewerkers. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Bedankt voor ieders begrip.

We willen zorgen voor minder drukte en dus meer veiligheid. Daarom kunt u snoeiafval vanaf zaterdag 3 april tijdelijk ook naar Joop Rodenburg aan de Kerkstraat 60 in Druten brengen. Op zaterdag is dit gratis. Doordeweeks betaalt u hiervoor. Heeft u naast snoeiafval ook ander afval? Dit brengt u naar de milieustraat Druten.

Meer informatie is te vinden op: www.dar.nl/milieustraten, de digitale afvalwijzer of de Dar app.