Lees pagina voor

Starterslening

De gemeente Druten wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in Druten een woning te kopen. Daarom verstrekt de gemeente Druten een starterslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Wat is een Starterslening?

Een Starterslening is een tweede hypotheek die onder gunstige voorwaarden wordt verstrekt. De lening is bestemd voor de aankoop van een eerste koopwoning. Hierdoor wordt het voor starters makkelijker om een woning te kopen.

De Starterslening is ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De Starterslening is beschikbaar voor het kopen van bestaande woningen. Deze lening geldt niet voor de aankoop van recreatiewoningen en tweede woningen.

Wat moet u doen?

De aanvraag voor een starterslening bestaat uit drie stappen:

Stap 1: Online een starterslening aanvragen bij de gemeente

U kunt online een starterslening bij de gemeente aanvragen door op de knop aanvraag te klikken. De aanvraag loopt via DigiD.

Stap 2: Toetsing aanvraag starterslening

De gemeente toetst uw aanvraag aan de geldende verordening. U ontvangt een toewijzing aanvraag Starterslening als u aan de gemeentelijke voorwaarden voldoet. In de toewijzingsbrief staat het maximale bedrag vermeld dat u kunt lenen, onder voorbehoud van een financiële toets. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een afwijzing.

Stap 3: Financiële beoordeling door SVn

SVn voert de financiële beoordeling uit namens gemeente Druten. Op de website van SVn vraagt u de Starterslening aan. Uw aanvraag dient u binnen een maand na dagtekening van de toewijzingsbrief van de gemeente in bij SVn. Als u voldoet aan de voorwaarden en u de lening financieel kunt dragen, stuurt SVn u een offerte voor de Starterslening. Als blijkt dat u de Starterslening niet kunt dragen of u voldoet niet aan de voorwaarden, dan ontvangt u een afwijzing.

Wat heeft u nodig?

Voor de aanvraag heeft u nodig:

Meer informatie

Wanneer kunt u in aanmerking komen voor een starterslening?

U kunt in aanmerking komen voor de starterslening als:

U komt niet in aanmerking als:

De koopwoning een recreatiewoning of een tweede woning is.

Wat is de hoogte van de starterslening?

Afhankelijk van uw financiële mogelijkheden is de Starterslening minimaal € 5.000 en maximaal 20% van de verwervingskosten (koopprijs + 6% bijkomende kosten) van de woning maar niet meer dan € 35.000. Meerwerk en verbeterkosten mogen in de Starterslening worden meegenomen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wij verwijzen u naar de SVn voor de voorwaarden en toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen van SVn. U kunt hier de Verordening Starterslening Druten bekijken.

Meer informatie over de starterslening in het algemeen kunt u vinden op de website van SVn.

Vragen?

Heeft u vragen over de starterslening in het algemeen? Dan kunt u contact opnemen met het SVn door te bellen naar 088 253 94 00 of een mail te sturen naar info@svn.nl. Heeft u vragen over de gemeentelijke voorwaarden van de starterslening? Dan kunt u contact opnemen met het Margreet Aldeweireldt via 088 432 7145.