Het College van burgemeester en wethouders van Wijchen heeft op 16 november 2021 de “Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Druten 2021” vastgesteld.

Wat is het doel van de regeling?

De regeling komt organisaties tegemoet in de kosten van de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen (CTB). Het College stelt hiervoor budget beschikbaar.

Welke organisaties kunnen subsidie aanvragen?

Organisaties die subsidie kunnen aanvragen zijn: horecabedrijven, sportcentra, zwembaden en organisatoren van evenementen. Verder komen algemeen nut beogende instellingen zonder winstoogmerk in aanmerking. Dit zijn: theaters, dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties én verenigingen en stichtingen voor sport, recreatie en cultuur.

Om welke kosten gaat het?

Het gaat om kosten die de aanvrager moet maken voor de CTB-controles. Denk aan de extra inzet van personeel of de inhuur van betaalde beroepskrachten. Mogelijk zet een organisatie vrijwilligers in tegen een onkostenvergoeding. Ook dan is subsidie mogelijk.

Voor welke periode geldt de regeling?

U kunt subsidie aanvragen voor kosten die u maakt in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

U kunt mailen naar: accommodaties@drutenwijchen.nl en wij sturen u een aanvraagformulier toe.

Als u wilt, dan ontvangt u de tekst van de “Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Druten 2021”.

Heeft u vragen over deze regeling?

Mail ons gerust met uw vragen. Wij denken graag met u mee. U kunt mailen naar: accommodaties@drutenwijchen.nl