Kavelpaspoort 7

Tekening bouwkavel nummer 7

Situering

Oriëntatie

 • Oriëntatie op de Houtsestraat
 • Nokrichting en bouwmassa haaks op Houtsestraat

Locatie

 • Hoofdgebouw uitsluitend binnen het bouwvlak
 • Hoofdgebouw minimaal 2,5 meter uit de zijdelingse perceelsgrenzen
 • Voorgevel situeren in de voorgevelrooilijn
 • Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak
 • Bijbehorende bouwwerken ten minste 1,5 meter achter voorgevellijn van hoofdgebouw
 • Bijbehorende bouwwerken minimaal 1 meter uit perceelsgrens, tenzij in perceelsgrens wordt gebouwd

Afmetingen

Bouwhoogte hoofgebouw

 • Maximaal 2 lagen met kap
 • De maximale goothoogte is 7 meter
 • De maximale bouwhoogte is 10 meter

Bouwhoogte bijgebouw(en)

 • De maximale goothoogte is 3,2 meter
 • De maximale bouwhoogte is 5,5 meter

Bebouwingspercentage

 • De gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken niet meer dan 70 m²
 • Buiten het bouwvlak dient ten minste 30 m² onbebouwd te blijven

Vormgeving

Algemeen

 • Respect voor de aanwezige monumentale bebouwing nabij de locatie
 • Woningen hebben individueel karakter
 • De bebouwing heeft een eenvoudige rechthoekige grondvorm

Kap vorm

 • Het dakvlak heeft ononderbroken karakter, toevoegingen aan dakvlak zijn ondergeschikt
 • De daken zijn steile zadeldaken. Het toepassen van schildkappen is incidenteel mogelijk

Gevelaanzicht

 • De bebouwing heeft aansprekende voor- en zijgevels
 • Extra aandacht voor aansprekende zijgevels in verband met ligging op hoek van straat
 • In de gevels is enige diepte aangebracht, de uitstraling is rustig

Materiaalkeuze

 • Kleur- en materiaalgebruik sluit aan bij de bebouwing in de omgeving

Tuin

 • De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen, erven, verhardingen en parkeervoorzieningen

Erfafscheidingen 

 • Erfafscheidingen: gaashekwerk met groen van streekeigen beplanting

Parkeren

 • Verplichte parkeerplaats op eigen terrein

Regelgeving

Bestemmingsplan

Beeldkwaliteitsplan

Pagina opties