De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op deze website makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. In de toegankelijkheidsverklaring staat in hoeverre deze website aan de toegankelijkheidseisen voldoet.

Uw vragen of opmerkingen

Is er iets op de website van de gemeente Druten voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Mail dan naar website@drutenwijchen.nl

Duidelijke taal

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners de informatie van de gemeente kunnen begrijpen. Komt u een moeilijke tekst tegen? Laat het dan weten. Geef in de tekst aan wat u moeilijk vindt of maak een foto en stuur deze door naar website@drutenwijchen.nl

Pdf bestanden

Onze pdf bestanden voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen. Dit wordt een enorm grote klus. We maken hier een apart project van. Zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dat hier laten weten. Heeft u moeite met het 'digitaal laten voorlezen' van een pdf? Neem dan even contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Filmpjes

Filmpjes moeten vanaf 23 september 2020 toegankelijk te zijn. Alle filmpjes die wij vanaf deze datum publiceren zullen wij toegankelijk maken. Filmpjes van voor die tijd passen wij aan als het mogelijk is.

Kaarten

Wij weten dat het kaartmateriaal op onze website nog niet voldoet. Wij maken een plan dat juli 2020 klaar is, waarin wij aangeven hoe wij ervoor gaan zorgen dat deze in de toekomst wel toegankelijk zijn.
 

Het toegankelijkheidslabel van www.druten.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Bovenstaande afbeelding geeft aan dat wij momenteel Label B hebben, voldoet gedeeltelijk.