De toekomst van Druten

Alle organisaties, ook gemeenten, kijken naar de toekomst. Welke ontwikkelingen zijn er? Kunnen we blijven doen wat inwoners belangrijk vinden? Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden vanuit de landelijke overheid. Maar zij krijgen niet meer geld. En er komen ook niet meer mensen bij de gemeente werken. Om dan toch alles te kunnen blijven doen, is efficiënter werken een oplossing.

Samenwerking

De gemeenten Druten en Wijchen werken daarom al intensief samen. De ambtenaren van de gemeenten werken sinds 2018 samen in één werkorganisatie. De Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW). Door samen te werken in de WDW, konden beide gemeenten taken blijven uitvoeren.

Bestuurlijke fusie

Omdat gemeenten ook de komende jaren meer taken krijgen, wilden zowel Druten als Wijchen nog efficiënter kunnen werken. Een fusie maakt dit mogelijk. Een fusie kan er ook voor zorgen dat je als gemeente meer invloed krijgt in de regio, omdat je groter bent. In de toekomst is dat belangrijk omdat in regionaal verband ook steeds meer besloten wordt. Een fusie leek de burgemeester en wethouders van Druten een manier om toekomstbestendig te blijven. In 2020 onderzochten ze daarom een zogenaamde bestuurlijke fusie met gemeente Wijchen. Uit het onderzoek bleek dat een behoorlijke groep mensen de fusie geen goed plan vindt. Daarom adviseerden de burgemeester en wethouders de gemeenteraad om niet verder te gaan met de fusie. De gemeenteraad heeft dat advies eind 2020 overgenomen.

Toekomst

Het onderzoek naar de fusie heeft veel en waardevolle informatie opgeleverd. Zo hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aangegeven wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van hun gemeente. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de verschillende mogelijkheden voor de toekomst uit te werken. En de informatie uit het onderzoek daarbij te gebruiken. Het college stelt voor om zich te oriënteren op samenwerking in de regio vanuit inhoudelijke thema’s. Waarbij het college veel waarde hecht aan warme relaties met de buurgemeenten en op de bestaande samenwerkingsrelaties voort wil bouwen om elkaar zo inhoudelijk te versterken. Dit voorstel wordt voorgelegd  aan de gemeenteraad. De buurgemeenten worden uitgenodigd voor een gesprek, deze gesprekken vinden plaats in de zomer van 2021, waarna terugkoppeling aan de raad volgt.