Lees pagina voor

Toekomst Dorphuis De Lier Puiflijk

Het gebouw van dorpshuis De Lier is verouderd. Zo is de bouwtechnische kwaliteit van het gebouw slecht. Ook is er niet voldoende ruimte voor alle activiteiten die er zijn in het dorpshuis De Lier. Hierdoor is er een grote verbouwing van het gebouw nodig. Dit om het gebouw aan te passen naar de eisen van deze tijd. De verwachting is dat zo’n grote verbouwing niet alle problemen van het gebouw oplost.

Prettig wonen in Puiflijk belangrijk

De gemeente Druten vindt het belangrijk dat inwoners prettig wonen in Puiflijk. Daarom hebben we als gemeente Druten onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor dorpshuis De Lier. Dit deden we samen met het bestuur van het dorpshuis De Lier en een architectenbureau.

Goede huisvesting activiteiten

Bij dit onderzoek keken we ook naar de mogelijkheid om een nieuw dorpshuis te bouwen. Dit op de plaats waar nu zalencentrum de Linde staat. We kijken naar deze mogelijkheid, omdat de kosten voor de grote verbouwing van dorpshuis De Lier bijna net zo hoog zijn als bij nieuwbouw. Terwijl het verbouwen nog niet alle problemen oplost. Met nieuwbouw bereiken we dat we dorpshuis De Lier langer kunnen gebruiken. En zorgen we voor een goede huisvesting van de activiteiten die er in het dorp zijn.

Wat onderzochten we?

Bij het onderzoek naar nieuwbouw letten we er op hoe het dorpshuis er dan uit kan zien en wat de kosten zijn. De resultaten van dit onderzoek staan in het haalbaarheidsonderzoek. Het ontwerp van een nieuw dorpshuis dat nu in de haalbaarheidsonderzoek staat is een voorbeeld. Het is een basis. Het definitieve ontwerp bespreken we samen met de inwoners van Puiflijk. Daarnaast onderzochten we of er woningen kunnen komen op de plek van het dorpshuis aan de Koningsweg 12. Daarvoor zijn drie varianten gemaakt. Deze varianten staan in het haalbaarheidsonderzoek.

Haalbaarheidsonderzoek Puijflijk (PDF, 6.6 MB)

Hoe gaat het nu verder?

In de gemeenteraad is de toekomst van De Lier in Puiflijk besproken. De raad kon zich vinden in het feit dat nieuwbouw de beste optie is, maar vond het nog te vroeg om al een keuze voor een locatie te maken. Ze wil eerst een betere onderbouwing voor mogelijke nieuwbouw op de locatie van de huidige Linde. Als de gemeenteraad besluit dat de plannen verder worden uitgewerkt, worden ook inwoners en andere mensen die ermee te maken hebben zorgvuldig betrokken bij het voorbereidingsproces.