Is uw bedrijf door de corona-maatregelen (tijdelijk) gesloten? Heeft u door de coronacrisis uw baan verloren? Is uw inkomen gedaald? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de TONK-regeling. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Door de coronacrisis kunnen huishoudens te maken krijgen met een niet verwachte daling van hun inkomen. Zij kunnen hierdoor de noodzakelijke kosten niet meer betalen. Woonkosten zijn meestal de grootste kostenpost in een huishouden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de huur, hypotheek, kosten van gas, water en elektriciteit.

Over de regeling

TONK is een noodmaatregel. Bedoeld voor ondernemers, zelfstandigen en andere personen bij wie het inkomen is gedaald. Het doel is dat u thuis kunt blijven wonen, ook als u opeens minder inkomen heeft. We proberen ook zo veel mogelijk te voorkomen dat u schulden opbouwt. Zo kunt u energie steken in het weer op peil krijgen van uw inkomen.

Hoe veel tegemoetkoming u krijgt, hangt af van uw verlies aan inkomsten.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de tegemoetkoming in de volgende gevallen:

 • Uw inkomensterugval is minimaal 30% door de coronacrisis. De hoogte van uw inkomen speelt geen rol.
 • Uw vermogen valt onder de volgende grens:
  • alleenstaande € 12.590,- 
  • alleenstaande ouder € 25.180,-
  • gehuwden € 25.180,-

Is uw inkomen met 30% gedaald, dan is de tegemoetkoming € 200,- per maand. De tegemoetkoming is € 300,- per maand als uw inkomen met 40% is gedaald.De tegemoetkoming wordt als gift verstrekt. Dit betekent dat u de tegemoetkoming dus niet hoeft terug te betalen. Uw privacy is gewaarborgd. Uw gegevens worden niet met andere bedrijven of inwoners gedeeld.

Kijk in de ‘Vraag en antwoord’ onderaan deze pagina voor meer informatie.

Aanvraag

Digitale aanvraag TONK 

Bijlagen die u nodig heeft bij deze aanvraag

We hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • Inkomstenspecificatie van u en uw partner van de eerste maand in 2021 dat u de TONK wenst te ontvangen.
 • Inkomstenspecificatie van januari 2020 van u en uw partner.
 • Kopie van bankafschrift van januari 2020 van uw partner en minderjarige kinderen met daarop het banksaldo.
 • Als u beleggingen heeft, een overzicht van de waarde van deze beleggingen per 1 januari 2021.
 • Als u bitcoins heeft, een overzicht van de waarde van deze bitcoins per 1 januari 2021.
 • Kopie legitimatiebewijs van uzelf en eventuele partner
 • Huurspecificatie of hypotheekspecificatie. Meest recente betalingsbewijs voor gas water en elektra.

Vraag en antwoord TONK

Hieronder vindt u een overzicht van vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de gemeente via de mail of bel 088-4327000.

Ik heb al langer een lager inkomen. Kan ik hiervoor een tegemoetkoming krijgen?

U kunt de TONK-regeling met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode 1 januari tot en met 30 September 2021.

Is de tegemoetkoming alleen voor woonlasten?

Ja, alleen de vaste woonlasten die betrekking hebben op de woning komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voorbeelden zijn:

 • kosten van huur
 • kosten van de hypotheek en hypotheekrente
 • kosten van elektriciteit, gas en water
 • servicekosten

Hoe hoog is de tegemoetkoming

Dit is afhankelijk van hoe veel uw inkomen is gedaald. Bij een daling van minimaal 30% is de tegemoetkoming € 200,- per maand. Bij een daling van minimaal 40% is de tegemoetkoming € 300,- per maand. De TONK wordt verstrekt tot 1 Oktober 2021.

Moet ik de tegemoetkoming terugbetalen?

De tegemoetkoming is in principe een gift.

Ik ontvang al een Tozo-uitkering. Kan ik ook de TONK-regeling aanvragen?

U heeft mogelijk recht op de TONK-uitkering. U moet wel zelf een aanvraag indienen hiervoor. Doordat de regeling snel moet worden ingevoerd, kunnen we helaas geen gegevens uit uw TOZO-aanvraag koppelen aan uw TONK-aanvraag. Het moet dus de te beoordelen gegevens met de aanvraag aanleveren.

Moet ik verhuizen als ik een aanvraag indien?

Nee, de tegemoetkoming is er juist voor om ervoor te zorgen dat u kunt blijven wonen in uw huur- of koopwoning. 

Ik heb meerdere woningen. Kan ik de tegemoetkoming voor meerdere woningen aanvragen?

Nee, u kunt alleen voor de woning die u zelf bewoont een tegemoetkoming aanvragen. Het gaat om de woning waarin u in het BRP staat ingeschreven. Voor deze woning moet u ook woonlasten hebben.

Waarom moet ik bewijzen meesturen van mijn inkomen in 2020

We stellen de inkomensterugval vast door uw (gezins)inkomen in januari 2020 van vóór de coronacrisis te vergelijken met het (gezins)inkomen van de maand waarin er sprake is inkomensterugval van minimaal 30%.

Ik heb wisselende inkomsten en mijn inkomen van januari 2020 was uitzonderlijk laag. Hoe kan ik dat aangeven?

In het aanvraagformulier kunt u een toelichting hierop geven. Als we meer informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op.

Hoe stel ik als ondernemer mijn inkomen vast?

Er zijn twee mogelijkheden uw inkomen over een maand te berekenen:

Manier 1: Pak de BTW-aangifte over het eerste kwartaal van 2020. Trek van de omzet de bedrijfslasten af. Deel de uitkomst door 3. Het bedrag dat dan overblijft zijn de inkomsten over een maand begin 2020. Wanneer u er niet uitkomt kan uw boekhouder vast helpen.

Manier 2: Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw daadwerkelijke winst in de maand januari 2020 (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten). Bepalend of inkomsten voor januari 2020 meegerekend moeten worden is het moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn verkocht. Inkomsten die u bijvoorbeeld in februari ontvangt voor werkzaamheden in de maand januari, moet u toerekenen aan de periode dat u gewerkt heeft (de maand januari) en niet als inkomen over februari.

Dit betekent:

 • Is het werk gedaan in de maand januari, dan worden de inkomsten die daarvoor zijn gekregen toegerekend aan de maand januari. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.
 •  Zijn producten verkocht in de maand januari, dan zijn betalingen daarvoor toe te rekenen aan de maand januari. Ook als de producten in een andere maand zijn betaald.

Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Wat bedoelen met specificaties van de inkomstenbronnen?

Denk hierbij aan een loonstrook, een betaalspecificatie van een uitkering, een overzicht van uw inkomen of uitgaven, partneralimentatie, kinderalimentatie, inkomen uit verhuur van een woning of een voorlopige teruggaaf van de inkomstenbelasting 2020 of 2021.

Waarom ontvang ik geen TONK-regeling als mijn inkomstenterugval lager is dan 25%?

Als uw inkomsten minder dan 25% is gedaald, verwachten we dat u zelf nog uw woonkosten kunt betalen. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen in de uitgaven.

Ik heb een inkomensterugval van minimaal 30%. Krijg ik een tegemoetkoming?

Er zijn meer voorwaarden waar u aan moet voldoen. We kijken onder andere naar uw inkomsten, spaarrekeningen en woonlasten.

Waarom telt de hoogte van mijn contant geld, bank- en spaarrekeningen en beleggingen mee?

De TONK-regeling is bedoeld voor inwoners die geen geld meer hebben om hun vaste lasten te betalen. Als u boven de vermogensgrens zit, heeft u geen recht op deze tegemoetkoming.

Hoe hoog zijn de vermogensgrenzen?

Voor een alleenstaande geldt een bedrag van € 12.590,-. Voor een alleenstaande ouder of mensen die gehuwd of samenwonend zijn geldt een bedrag van € 25.180,-.

Telt de hoogte van het vermogen van een onderneming of pensioenopbouw van een zzp-er mee?

Nee, dit vermogen tellen we niet mee bij het vaststellen van de beschikbare geldmiddelen. Wij beoordelen alleen het privévermogen.