Planontwikkeling van start: kwalitatief hoogwaardige uitstraling

Het gebied tussen de Heuvel en de Van Heemstraweg in Druten krijgt er tot 2028 in fases zo’n 125 woningen bij, vooral betaalbare huur- en koopwoningen voor ouderen en één- en tweepersoonshuishoudens. Die ambitie hebben burgemeester en wethouders van Druten dinsdag 1 september 2020 uitgesproken. Hiermee zijn de belangrijkste randvoorwaarden geformuleerd om tot een nadere uitwerking van een plan voor dit gebied te komen.

Het gebied moet straks een kwalitatief hoogwaardige uitstraling krijgen die tot uitdrukking komt in de stijl van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. De Raadhuisstraat wordt heringericht en gaat zo een hoogwaardige en innovatieve toegangspoort voor ‘oud Druten’ en het centrum vormen. In het plan wordt ook gekeken naar een oplossing voor de parkeerproblematiek bij cultureel centrum D’n Bogerd. Overige aandachtspunten in het plan zijn duurzaam bouwen en klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan groene daken en de aanleg van groen in plaats van verharding.

Sociale duurzaamheid

In het plan is ook aandacht voor sociale duurzaamheid. We zetten, samen met onze partners, in op toekomstbestendig wonen in een sociaal duurzame woon- en leefomgeving die de kwaliteit van leven bevordert van bewoners en gebruikers, zowel nu als in de toekomst. Dit doen we door de juiste en toegankelijke voorzieningen te bieden in een veilige, aantrekkelijk vormgegeven omgeving die in sociaal opzicht prettig is om in te wonen en te werken.

Samen met de toekomstige inwoners en gebruikers

Om de inrichting van het gebied optimaal af te stemmen op de mensen die er straks gaan wonen en verblijven, is hun inbreng essentieel. Denk bijvoorbeeld aan de behoefte van partijen die zorg en ondersteuning bieden bij het thuis blijven wonen zoals (eerstelijns) zorgaanbieders en zorgvastgoedpartijen.
 

Prettig en betaalbaar wonen, met aandacht voor duurzaamheid 

Op deze manier zorgen we voor een versnelde uitvoer van onze woningbouwopgave, die in lijn is met het collegeprogramma 2018 – 2022 en de afspraken die we met de regio gemaakt hebben.

Vervolg

Als de gemeenteraad op 24 september aanstaande instemt met de geformuleerde ambities voor dit ontwikkelingsgebied start de uitwerking van het plan in de vorm van een stedenbouwkundig ontwerp. Inwoners en belanghebbenden worden daarbij betrokken. Op deze manier werkt de gemeente Druten samen met inwoners en omgevingspartijen aan een mooie en leefbare woonomgeving.

projectgebied tussen Heuvel en Heemstraweg