Op 11 november zijn de resultaten van het draagvlakonderzoek naar samenvoeging van de gemeenten Druten en Wijchen bekend gemaakt. Daarnaast hebben de colleges een advies gegeven aan de gemeenteraden over de samenvoeging. Mogelijk roepen de resultaten en het advies vragen bij u op. De veelgestelde vragen en de antwoorden vindt u op deze pagina.

Waarom is een fusie tussen Druten en Wijchen overwogen?

Alle organisaties, ook gemeenten, kijken naar de toekomst. Welke ontwikkelingen zijn er? Kunnen we blijven doen wat inwoners belangrijk vinden? Gemeenten krijgen ook meer verantwoordelijkheden vanuit de landelijke overheid. Maar zij krijgen niet meer geld en er komen ook niet meer mensen bij de gemeente werken. Om dan toch alles te kunnen blijven doen, is het een oplossing om efficiënter te werken. Een fusie maakt dit mogelijk. Een fusie kan er ook voor zorgen dat je als gemeente meer invloed krijgt in de regio, omdat je groter bent. Ook dat kan in de toekomst belangrijk zijn. Voor de burgemeesters en wethouders was een fusie daarmee een middel om toekomstbestendig te werken.

Hoe kijken anderen tegen een fusie aan?

Afgelopen najaar is aan inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers gevraagd welke wensen en zorgen zij hebben voor de toekomst en wat zij van een fusie zouden vinden. Dat noemden we het draagvlakonderzoek. Dit bestond uit een enquête en 22 bijeenkomsten. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met buurgemeenten en de provincie Gelderland. Ook is er een feitelijke analyse gemaakt: hierin zijn cijfers over Druten en Wijchen in kaart gebracht. Van alle resultaten is een rapport gemaakt.

Hoeveel mensen hebben de enquête ingevuld?

In totaal hebben 14.699 inwoners de enquête ingevuld (4.262 uit Druten en 10.410 uit Wijchen). Dat betekent dat 31% van de inwoners heeft meegedaan. Dat is een mooie opkomst en hiermee is de enquête representatief. Dat betekent dat we hiermee iets kunnen zeggen over de mening van alle inwoners.

Waarom gaat de fusie niet door?

Uit het draagvlakonderzoek blijkt dat een behoorlijke groep mensen uit Druten en Wijchen de fusie geen goed plan vindt. Daarom willen de burgemeesters en wethouders hiermee niet doorgaan. De gemeenteraden beslissen uiteindelijk. Dat doen zij op 1 december.

Kunnen de gemeenteraden ook nog iets anders kiezen?

De beslissing is aan de gemeenteraden. Zij zeggen uiteindelijk ja of nee. Zij hoeven het advies van de burgemeesters en wethouders niet te volgen.

Waarom zijn mensen tegen een fusie?

Tegenstanders van een fusie zijn bijvoorbeeld bang dat voorzieningen slechter worden of dat de dienstverlening van de gemeente minder goed wordt. Ook maken mensen zich zorgen over het karakter van de gemeenten. Verder blijkt uit het onderzoek dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vinden dat het proces te snel gaat. Veel inwoners voelen zich daarnaast onvoldoende geïnformeerd.

Is het onderzoek nu voor niets geweest?

Nee, zeker niet. Uit het draagvlakonderzoek is veel waardevolle informatie naar voren gekomen. Bijvoorbeeld over wat inwoners in de toekomst belangrijk vinden. Hiermee kunnen de gemeenten aan de slag als zij beleid maken voor de toekomst. 

Blijft de Werkorganisatie Druten Wijchen bestaan?

Voorlopig verandert er niets. De beide gemeenten blijven hierin samenwerken.

Komt er in de toekomst alsnog een fusie?

De burgemeesters in Druten en Wijchen gaan nu eerst met de gemeenteraden in gesprek over de toekomst. Of er nieuwe plannen komen voor een fusie, is nu nog niet te zeggen.