Lees pagina voor

Verkiezingen 15 maart

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. Dus 2 verkiezingen op 1 dag!

Verkiezingen Provinciale Staten

Kiezers uit de gemeente Druten stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Gelderland. Zij nemen de komende 4 jaar besluiten voor de provincie Gelderland. Bijvoorbeeld over wegen, het behoud van een natuurgebied of de komst van een bedrijventerrein. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Gelderland (Deze link gaat naar een externe website) en de website van de kiesraad (Deze link gaat naar een externe website).

Waterschapsverkiezingen

Kiezers uit de gemeente Druten stemmen voor de leden van het Waterschap Rivierenland. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat wij genoeg en schoon water hebben. En het beschermt ons tegen te veel water. Meer informatie vindt u op de website van het waterschap Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) en de website van de kiesraad (Deze link gaat naar een externe website).

Ondersteuningsverklaring afleggen

Met een ondersteuningsverklaring spreekt u uw steun uit voor het meedoen van een politieke partij aan de verkiezingen.
Voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen kunt u ondersteuningsverklaringen afleggen van maandag 16 januari tot en met maandag 30 januari. U kunt zonder afspraak tijdens de openingstijden van het gemeentehuis langskomen. U mag ook een afspraak maken dan helpen wij u meteen.

Herstel verzuimen

Dat is mogelijk op 1 februari van 9.00 uur tot 17.00 uur en 2 februari van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een externe website)

Wat moet u meenemen?

U neemt een geldig legitimatiebewijs en niet ingevulde ondersteuningsverklaring mee. Deze kunt u krijgen bij de politieke partij die u wilt ondersteunen.

Voorwaarden

• U woont in Druten
• U heeft kiesrecht voor de Provinciale Statenverkiezing en/of Waterschapsverkiezingen

Hoe werkt het?

• Bij de verkiezingsbalie controleert een medewerker of u kiesrecht heeft. En of u in Druten woont.
• U ondertekent het compleet ingevulde formulier Ondersteuningsverklaring waar de medewerker van de verkiezingsbalie bij staat.
• U kunt maar 1 keer een ondersteuningsverklaring afleggen. Deze ondersteuningsverklaring kunt u later niet meer intrekken.
• De medewerker zet een stempel op het formulier.
• U neemt het formulier mee en zorgt dat het bij de politieke partij komt.

Waar kunt u stemmen op 15 maart?

De stemlokalen zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Neem uw stempas en legitimatiebewijs mee. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijk beperking. Kunt u zelf niet stemmen door een lichamelijke beperking? Dan mag een stembureaulid u helpen.

Op elk stembureau is een gastheer of gastvrouw aanwezig. Heeft u hulp nodig bij het stemmen? Geef dit aan bij de gastheer of gastvrouw.

Het lokaal in de Bogerd richten wij coronaproof in.

Stemlokalen
Stemlokaal adres plaats
Gemeentehuis Heuvel 1   Druten
Mamre Kattenburg 59   Druten
Bondsgebouw Kattenburg 27   Druten
Wijkcentrum de Doorkijk Langstuk 2  Druten
Kulturhus de Meent Koningsplein 24  Afferden
Dorpshuis 't Trefpunt Grotestraat 17   Deest
Dorpshuis De Lier Koningsweg 12  Puiflijk
Dorpshuis Horssen Rijdt 38   Horssen
De Tabaksplant van Heemstraweg 33  Afferden
de Bogerd van Heemstraweg 53   Druten

Wat moet u meennemen naar het stembureau?

Stem u voor iemand anders: 

Wie mag stemmen?

In de Kieswet staat wie er mag stemmen. De regels voor het kiesrecht zijn voor deze verkiezingen niet hetzelfde. Het kan zijn dat u voor de Waterschapsverkiezing wel en voor de Provinciale Statenverkiezing niet mag stemmen.

Voor de Provinciale Staten mag u stemmen als u:

Voor het Waterschap mag u stemmen als u:

Openbare zitting vaststellen uitslag gemeentelijk stembureau

Op donderdag 16 maart 2023 maakt het gemeentelijk stembureau de uitslag van beide stemmingen bekend. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau op het gemeentehuis, Heuvel 1 Druten. Op donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Zijn we dan niet klaar dan gaan we vrijdag verder.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor het bekend maken van de uitslag controleren we alle processen-verbalen. Bij optelfouten of onverklaarde verschillen vindt er van de lijst(en) of stembureau(s) een hertelling plaats. Dit doen de leden en ondersteuners van het Gemeentelijk Stembureau.
Eventuele fouten verbeteren we. Daarna voeren wij de stemmen in. Het proces-verbaal met de uitslag printen we en lezen we voor. De leden van het Gemeentelijk Stembureau zetten hun handtekening op het proces-verbaal.

Wilt u bij de zitting aanwezig zijn?

U mag bij deze openbare zitting aanwezig zijn. U kunt bezwaren inbrengen. Deze bezwaren zetten wij in het proces-verbaal. Het proces-verbaal kunt u na de zitting op afspraak bekijken. Bel dan tijdens kantooruren met het team verkiezingen 06 18509954 om een afspraak te maken.
De verkiezingsuitslag zetten we na de zitting zo snel mogelijk op de website.