Wat vindt u ervan als Druten samen met Wijchen één nieuwe gemeente gaat vormen? En als dat gebeurt, wat zijn dan uw wensen, zorgen en aandachtspunten? Dat horen we graag. Want het gaat om de toekomst van uw woon-, werk en leefomgeving.
Daarom willen we in het najaar een uitgebreid draagvlakonderzoek organiseren. De gemeenteraad besluit in september of dit akkoord is.

Iedereen kan inbreng geven
Een mogelijke samenvoeging van Druten en Wijchen is een onderwerp dat veel mensen raakt. U als inwoner of ondernemer, maar ook maatschappelijke organisaties en onze partners in de regio. We willen iedereen de kans geven om zijn of haar zegje te doen. Dat doen we met een mix van bijeenkomsten en een breed uitgezette enquête.  

Ook bij u in de buurt
Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert de enquête uit. Een groot aantal inwoners uit alle dorpskernen ontvangt per brief een uitnodiging om de enquête in te vullen. Zij worden ‘uitgekozen’ via een aselecte steekproef.
Daarnaast is iedereen welkom tijdens de inwonersbijeenkomsten. We organiseren deze op verschillende plekken, verspreid in de gemeente. Zo kunt u altijd terecht bij een bijeenkomst bij u in de buurt.

Inzicht in steun en wensen
Het draagvlakonderzoek maakt duidelijk of er steun is voor een samenvoeging van Druten en Wijchen. Ook geven de resultaten inzicht in de wensen en verwachtingen voor de nieuwe gemeente, als deze er komt.
Na het onderzoek kan de gemeenteraad goed geïnformeerd een besluit nemen over de volgende, belangrijke stap: wel of geen samenvoeging van Druten en Wijchen.

Meer weten
Zover is het nog niet. In september besluit de gemeenteraad eerst of we kunnen starten met het draagvlakonderzoek. Meer weten? Lees dan het uitgewerkte voorstel voor dit onderzoek.