Voor het totale grondgebied van de gemeente Druten zijn bestemmingsplannen vastgesteld. Een bestemmingsplan geeft voor ieder stuk grond aan waarvoor het gebruikt mag worden en wat waar gebouwd mag worden. De wijze waarop gronden gebruikt en bebouwd mogen worden is vastgelegd door middel van bestemmingen zoals wonen, bedrijven, verkeer of groen. Het bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld voor een periode van 10 jaar.

Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen of beslissen mee te werken aan een aanpassing of afwijking van het bestemmingsplan.

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u bestemmingsplannen vinden.