Lees pagina voor

Toegankelijkheid

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op deze website makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. In de toegankelijkheidsverklaring (Deze link gaat naar een externe website)staat in hoeverre deze website aan de toegankelijkheidseisen voldoet.

Status toegankelijkheidslabel van www.druten.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring druten.nl

Status toegankelijkheid https://www.druten.nl

Gemeente Druten is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is:

Voldoet gedeeltelijk

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring. Deze is voor het laatst is bijgewerkt op 02-11-2022.

Ga naar de toegankelijkheidsverklaring (Deze link gaat naar een externe website):

Onderbouwing toereikend

Logius heeft vastgesteld dat de onderbouwing voldoet aan alle controlekenmerken.

Toegankelijkheidsverklaring formulieren

Onze formulieren staan op https://formulieren.druten.nl. De toegankelijkheidsverklaring (Deze link gaat naar een externe website) vindt u in het register.

Toegankelijkheidsverklaring afsprakenportaal

Om een afspraak met de gemeente te maken gaat u naar het afsprakenportaal via https://druten.mijnafspraakmaken.nl. De toegankelijkheidsverklaring (Deze link gaat naar een externe website) vindt u in het register.

Toegankelijkheidsverklaring portaal burgerzaken

Om bijvoorbeeld een verhuizing of geboorte door te geven kunt u gebruik maken van de applicatie van burgerzaken.

De toegankelijkheidsverklaring (Deze link gaat naar een externe website) vindt u in het register.

Toegankelijkheidsverklaring Druten in cijfers

Sinds begin 2021 heeft Druten een digitaal platform met cijfers over de gemeente (Deze link gaat naar een externe website). Deze website bundelt openbare data die nu op verschillende plekken online staan. Onder andere over kerncijfers, wonen, werk, inkomen, economie, zorg, gezondheid, corona, veiligheid, buurt en wijken.

De toegankelijkheidsverklaring (Deze link gaat naar een externe website) vindt u in het register.

Toegankelijkheidsverklaring energieloket Druten

Benieuwd hoe u energie bespaart en uw huis energiezuinig maakt? Meer informatie vindt u op de website van het energieloket Druten (Deze link gaat naar een externe website)

De toegankelijkheidsverklaring (Deze link gaat naar een externe website) vindt u in het register.

Toegankelijkheidsverklaring gevonden of verloren

Gevonden of verloren voorwerpen kunt u melden via de website verlorenofgevonden (Deze link gaat naar een externe website)

De toegankelijkheidsverklaring (Deze link gaat naar een externe website) vindt u in het register.

Toegankelijkheidsverklaring Raadsinformatiesysteem

Alle stukken en de agenda van de raad vindt u in ons Raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website).

De toegankelijkheidsverklaring (Deze link gaat naar een externe website) vindt u in het register.

Toegankelijkheidsverklaring Welstandsnota Druten

Op deze website staat informatie over het welstandsbeleid. De welstandseisen gaan over de architectonische kwaliteiten van het bouwplan en de omgeving.

De toegankelijkheidsverklaring (Deze link gaat naar een externe website) vindt u in het register.

Toegankelijkheidsverklaring BuitenBeter app

Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Overlast? Andere meldingen of tips over uw buurt? Dat kan met de de BuitenBeter app. Download de BuitenBeter app in de Google Play store (Deze link gaat naar een externe website) of Apple store (Deze link gaat naar een externe website)

De toegankelijkheidsverklaring (Deze link gaat naar een externe website) vindt u in het register.

Uw vragen of opmerkingen

Is er iets op de website van de gemeente Druten voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Mail dan naar website@drutenwijchen.nl

Duidelijke taal

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners de informatie van de gemeente kunnen begrijpen. Komt u een moeilijke tekst tegen? Laat het dan weten. Geef in de tekst aan wat u moeilijk vindt of maak een foto en stuur deze door naar website@drutenwijchen.nl

Pdf bestanden

Onze pdf bestanden voldoen niet allemaal aan de toegankelijkheidseisen. Dit wordt een enorm grote klus. We maken hier een apart project van. Zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dat hier laten weten. Heeft u moeite met het 'digitaal laten voorlezen' van een pdf? Neem dan even contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Kaarten

Wij weten dat het kaartmateriaal op onze website nog niet voldoet. Wij maken een plan dat in het vierde kwartaal van 2024 klaar is, waarin wij aangeven hoe wij ervoor gaan zorgen dat deze in de toekomst wel toegankelijk zijn.