Lees pagina voor

Over deze website

Beeldmerk en fotomateriaal

Het beeldmerk (logo) van de gemeente Druten is onderdeel van de huisstijl. De gemeente Druten heeft het auteursrecht en merkrecht op dit beeldmerk. Het mag niet zonder toestemming van het college door derden worden gebruikt.

Deze toestemming is ook nodig voor het gebruik van fotomateriaal en afbeeldingen van deze website.

Beveiligings- of datalek melden

Als u denkt dat u een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten hebt gevonden (beveiligingslek) of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen.

Meld dit dan aan de gemeente via telefoonnummer 088 432 70 00.

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Ontdekken wij een datalek? Dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de benadeelde(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Wat moet u doen?

Om het lek zo snel mogelijk te kunnen herstellen, kunnen de volgende gegevens behulpzaam zijn:

Let op! Deel het datalek of zichtbare data niet met anderen. Maakt u actief misbruik van een datalek of per abuis ontvangen persoonsgegevens? Dan doen wij aangifte bij de politie.

Cookies op Druten.nl

De gemeente Druten maakt op haar websites gebruik van cookies. Hieronder leggen wij uit wat dat betekent.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites na uw bezoek plaatsen op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Deze tekstbestanden kunnen worden gelezen door de browser die u gebruikt. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een wachtwoord, waarmee u inlogt op een website, wordt 'onthouden' door uw browser. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.

Niet voor alle cookies is toestemming nodig

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Het gaat hierbij om:

Cookies op Druten.nl

Druten.nl gebruikt alleen functionele en analytische cookies. De functionele cookies zijn nodig voor de functionaliteit van de website. Bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier met behulp van DigiD. Als we hier geen cookies gebruiken, moet u voor elke stap in het formulier opnieuw inloggen. Daarnaast gebruikt de website cookies voor statistische doeleinden. Zo kunnen we meten hoeveel bezoekers op de site komen, welke pagina’s en zoekwoorden populair zijn. Daarmee kunnen we de website beter afstemmen op de behoeftes van onze bezoekers.

Persoonlijke gegevens

Het gebruik van cookies is veilig en deze schenden uw privacy niet. Het is niet mogelijk om persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of e-mail adres, uit een cookie te halen. Alle gegevens die wij verzamelen, beschouwen we als vertrouwelijk. De gegevens lenen wij niet uit, verhuren of verkopen wij niet. Ook maken wij ze niet openbaar. 

Hoe kunt u cookies uitzetten?

Functionele en analytische cookies zijn noodzakelijk om de site zo goed mogelijk te laten werken. Door onze website te bezoeken, stemt u automatisch in met het gebruik van deze cookies. Voor meer informatie over de opties voor het accepteren of uitzetten van cookies, bekijk de helpfunctie van uw internetbrowser.

Gevolgen van cookies weigeren

Als u sommige of alle cookies in uw webbrowser blokkeert, geldt die instelling niet alleen voor wijchen.nl, maar voor alle websites die u bezoekt. De blokkade kan er voor zorgen dat onderdelen van sommige andere websites, zoals winkelmandjes in webwinkels of inlogfunctionaliteit, niet meer goed werken.

De gemeente Druten behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van de gemeente Druten verstrekte informatie. Gebruik van de informatie voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

DigiD

Voor een aantal online diensten is het gebruik van DigiD nodig. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben en wordt mogelijke fraude met uw persoonsgegevens voorkomen.

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl (Deze link gaat naar een externe website). Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

eID

De gemeente Druten biedt het gebruik van eID aan, de Europese elektronische identificatiedienst (eID). Door eID kunnen inwoners uit de lidstaten van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten afnemen in een ander land. Daar waar overheden van andere Europese landen de verordening eIDAS uitgevoerd hebben, kunnen Inwoners van Nederland met hun DigiD ook zaken regelen bij die overheid.

De gemeente Druten biedt op dit moment eID aan bij:

Online betalen

Gemeente Druten streeft ernaar haar producten en diensten zoveel mogelijk ook digitaal aan te bieden. Een aantal producten kunt u ook direct online betalen. Dit kan bij de gemeente Druten via iDEAL: online betalen via internetbankieren. U vindt alle informatie op de website van iDEAL. U kunt ook betalen met een Creditcard.

Privacyverklaring

U heeft er recht op dat de gemeente Druten zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet Basisregistratie Personen, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch. Denk aan:

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

Hoe lang we gegevens bewaren

Gemeente Druten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Druten zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Druten blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Kinderen

Gemeente Druten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Druten via het algemene nummer 088 432 70 00 of via fg-drutenwijchen@drutenwijchen.nl.

Beveiliging

Gemeente Druten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 088 432 70 00 of via fg-drutenwijchen@drutenwijchen.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Druten kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Druten via 14 0487 of via info@druten.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (Deze link gaat naar een externe website) raadplegen.

Uw websitebezoek

Gemeente Druten gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Proclaimer

De gemeente Druten is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om de informatie actueel, juist en toegankelijk te houden. Komt u toch iets tegen wat niet klopt of beter kan? Stuur dan een mail naar website@drutenwijchen.nl. Wij horen graag van u.