Lees pagina voor

Corry van Rhee-Oud Ammerveld

Pasfoto van Corry van Rhee-Oud Ammerveld
Functie
Burgemeester
E-mail
burgemeester@druten.nl

Taken

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving en toezicht
 • Voorlichting en communicatie
 • Bestuurlijke en regionale coördinatie
 • Internationale contacten
 • Juridische zaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatisering
 • Evenementen
 • WDW bestuur
 • Vergunningverlening evenementen

Nevenfuncties

Hoort bij de rol van burgemeester:

 • Lid AB Veiligheidsregio Gelderland-Zuid       
 • Lid AB MGR Rijk van Nijmegen (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling)       
 • Lid algemeen bestuur Euregio Rijn-Waal       
 • GR Werkorganisatie Druten-Wijchen       
 • GO Arnhem Nijmegen City Region