Lees pagina voor

LEADERsubsidie

Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan de leefbaarheid en veerkracht van ons platteland? Dan kunt u daar vanaf 1 mei subsidie voor aanvragen. Het gaat om de zogenaamde LEADER subsidie. Dat is een Europese subsidie.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten in onze regio die bijdragen aan:

  1. Leefbare en veerkrachtige dorpen
  2. Een groene regio met veel biodiversiteit
  3. Een sterke lokale (vrijetijds)economie

In andere regio’s ging de subsidie bijvoorbeeld naar een project om een dorpskerk een andere bestemming te geven. Maar ook naar een dorpsmoestuin. Een project om het schapen hoeden meer bekendheid te geven. En een project om mensen uit het buitengebied te vervoeren naar activiteiten. Bij alle projecten is aandacht voor duurzaamheid een pré.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Heeft u een initiatief dat past binnen deze nieuwe subsidieregeling? Of wilt u even sparren over een idee? Aarzel niet en neem contact op met Jolanda Kemna, LEADER-coördinator. U kunt bellen via 06 134 431 66 of mailen naar coordinator@rvnmw.nl.

Meer informatie over het subsidieprogramma LEADER vindt u op de website van LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal (Deze link gaat naar een externe website).

Wie beoordeelt de subsidieaanvragen?

Een Lokale Actie Groep (LAG) beoordeelt de aanvragen. Het LAG heeft leden uit de hele regio. Het gaat om inwoners, belangenorganisaties en medewerkers van de betrokken gemeenten.

Welke gemeenten werken samen binnen LEADER?

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen vroegen samen de Europese subsidie aan. Onder de naam Rijk van Nijmegen Maas en Waal. Het gaat om 1,7 miljoen euro voor dit LEADER-gebied.

Lokale Ontwikkelingsstrategie 2023-2027 (PDF, 1.8 MB)