Lees pagina voor

Asbest verwijderen

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Bent u niet de eigenaar bent van de woning? Maar bent u de huurder? Dan moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Meer vragen en antwoorden vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) (Deze link gaat naar een externe website).

Wat moet u doen?

Sloopmelding

Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. Deze melding doet u online (Deze link gaat naar een externe website) via de site van de Omgevingsdienst regio Nijmegen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u met de werkzaamheden wilt beginnen. Soms kunt u ook uiterlijk 5 werkdagen van tevoren de melding doen. Dit kan in de volgende gevallen:

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat uw melding volledig is. Is uw melding niet volledig, dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel volledig, dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

Minimaal 2 werkdagen voordat u met de asbestverwijdering begint, moet u dit melden bij de gemeente. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meldt dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt.

Als gemeente Druten stellen wij kosteloos een veiligheidsset beschikbaar en voorzien wij u van een werkomschrijving zodat het verwijderen van de asbesthoudende platen zo veilig mogelijk gebeurt.

Wat kost het?

Aan de sloopmelding zijn geen kosten verbonden. Maar wanneer u een asbestinventarisatierapport moet aanleveren bij de sloopmelding, dan zijn deze kosten voor u.

Met een goedgekeurde melding kunt u het asbest aanleveren bij de milieustraat in Druten. Lees ook de extra informatie van de milieustraat (Deze link gaat naar een externe website) over de voorwaarden voor het aanleveren van asbest en de kosten daarvan (tarievenlijst onder categorie 6).

Hoelang duurt het?

U kunt 4 weken na uw sloopmelding beginnen met de sloop. Dit geldt voor grotere saneringen en mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen en begint de termijn opnieuw.

Wat heeft u nodig?

Voor werkzaamheden waarbij asbest verwijderd wordt, anders dan de particuliere regeling, hebt u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit rapport moet worden opgesteld door een SC 540 gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Deze kunt u vinden op de website van stichting Ascert (Deze link gaat naar een externe website). Dit mag niet hetzelfde bedrijf zijn als het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Bij de melding geeft u verder de volgende gegevens:

Meer informatie

Weet u niet zeker of een bepaald materiaal asbest bevat? Kijk op de asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij stichting Ascert (Deze link gaat naar een externe website).

Toezicht en handhaving

De gemeente houdt toezicht op sloopwerkzaamheden en asbestverwijdering. Maar de gemeente is niet de enige toezichthoudende en handhavende instantie. Naast de gemeente hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen de Arbeidsinspectie) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen ook toezichtsbevoegdheden. Gemeentelijke opsporingsambtenaren en politie hebben daarnaast bevoegdheden om strafrechtelijk te handhaven, bijvoorbeeld bij sloop- of asbestverwijderingswerkzaamheden die niet gemeld zijn of bij het zelf verwijderen van asbesthoudende materialen die niet onder de regeling voor particulieren valt.