Lees pagina voor

Bekendmakingen

De gemeente Druten neemt jaarlijks veel besluiten over onderwerpen die gevolgen kunnen hebben voor uw omgeving. Denk aan een bestemmingsplan, evenementenvergunning, verkeersbesluit, verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. Ook voornemens tot uitgifte van gemeentegrond kunt u vinden via Officiële Bekendmakingen.

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
15 feb 2024 Subsidie verduurzaming woningen lage energielabels gemeente Druten
29 dec 2023 Financiële verordening Werkorganisatie Druten Wijchen 2023
28 dec 2023 Controle verordening Werkorganisatie Druten Wijchen 2023
28 dec 2023 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Druten 2023
28 dec 2023 Financiële verordening gemeente Druten 2023
28 dec 2023 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Druten 2024
22 dec 2023 Verordening rekenkamer Druten 2023
22 dec 2023 Algemene plaatselijke verordening Druten
19 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Druten 2024
19 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Druten 2024
19 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Druten 2024
19 dec 2023 Tarieven zwembad De Gelenberg en sportaccommodaties 2024
19 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Druten 2024
19 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting Druten 2024
19 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Druten 2024
19 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van leges Druten 2024
19 dec 2023 Huisvestingsverordening Gemeente Druten 2024
19 dec 2023 Algemene plaatselijke verordening Druten

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
15 feb 2024 Aanwijzingsbesluit boa’s Tweestromenland toezichthouder gemeente Druten
15 feb 2024 Subsidieplafond voor de Subsidieregeling VWLE Druten
8 feb 2024 Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Druten (Team IBO)
29 dec 2023 Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen tot het categoraal aanwijzen van toezichthouders van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen
28 dec 2023 Besluit intrekken Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021
28 dec 2023 Aanwijzing loco-gemeentesecretarissen gemeente Druten
28 dec 2023 Aanwijzen collectieve festiviteiten 2024
21 dec 2023 Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Druten
21 dec 2023 Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Druten

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
21 dec 2023 Aanwijzingsbesluit griffier gemeente Druten

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
6 feb 2024 Beleidsnotitie kostenverhaal Druten
6 dec 2023 Beleidsregel CAZ gemeente Druten
6 dec 2023 Beleidsregel Bijdrage extra kosten chronisch zieken Druten 2023
30 nov 2023 Beleidsregels beoordeling levensgedrag Druten 2023

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
29 dec 2023 Besluit ondermandaat omgevingsdienst regio Nijmegen mandaat gemeente Druten 2019 wijziging 2023
28 dec 2023 Mandaat, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorg Akkoord gemeente Nijmegen
18 dec 2023 Mandaatbesluit huisvestingsverordening gemeente Druten 2024

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
26 feb 2024 Verleende omgevingsvergunning Weide 36 Druten
23 feb 2024 het verbouwen en uitbreiden van een woning Leendersstraat 14, Deest
23 feb 2024 Verleende omgevingsvergunning Waalbandijk 155 Druten
22 feb 2024 Verleende omgevingsvergunning Steenakker 6A Druten
21 feb 2024 het bouwen van een rundveestal Neersteindsestraat 2, Horssen
21 feb 2024 het brandveilig gebruik van het Bondsgebouw Kattenburg 27, Druten
21 feb 2024 Verleende omgevingsvergunning Meleveldsestraat 10 Horssen
20 feb 2024 Verleende omgevingsvergunning De Ruijterstraat 11 Druten
19 feb 2024 het slopen van een woning Rijdt 36, Horssen
19 feb 2024 het gedeeltelijk slopen van een pand Horst 3B, Druten
19 feb 2024 Verleende omgevingsvergunning Sportlaan 1 Horssen
14 feb 2024 Verleende omgevingsvergunning Langakkers 19 Druten
13 feb 2024 het vestigen van een kinderdagverblijf Langesteeg 5A, Horssen
13 feb 2024 het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf Langesteeg 5A, Horssen
12 feb 2024 Milieumelding Aspert 10 Horssen
12 feb 2024 Verleende omgevingsvergunning Hosterd 65 Puiflijk
9 feb 2024 het slopen van een voormalig zwembad De Gelenberg 5, Afferden
8 feb 2024 het ophogen van een dak Weide 36, Druten
8 feb 2024 Verleende omgevingsvergunning Slootsestraat 3 Puiflijk
6 feb 2024 het slopen van een woning met een bijgebouw Rijdt 36, Horssen
5 feb 2024 het legaliseren van een warmtepomp Eindvorst 19, Druten
31 jan 2024 Verleende omgevingsvergunning Gravendaal 12 Deest
29 jan 2024 het uitbreiden van een woning Hegakker 29, Druten
29 jan 2024 het uitbreiden van een woning Heufke 4, Druten
29 jan 2024 Verleende omgevingsvergunning Van Heemstraweg nabij 2 Deest
29 jan 2024 Verleende omgevingsvergunning Noord-Zuid 6 Puiflijk
29 jan 2024 Verleende omgevingsvergunning Parkweg 3 Druten
29 jan 2024 Verleende omgevingsvergunning Klepperheide 19 Druten
29 jan 2024 Verleende omgevingsvergunning Kattenburg 23 Druten
29 jan 2024 Verleende omgevingsvergunning Scharenburg 8A Druten
24 jan 2024 Verleende omgevingsvergunning Rijdt 63, 65 en 65A Horssen
24 jan 2024 Verleende omgevingsvergunning Spadesteekstraat 9 Druten
23 jan 2024 Verleende omgevingsvergunning Postenhof 1 Puiflijk
22 jan 2024 Milieumelding Waalbandijk 155 Druten
18 jan 2024 het verlagen van een stoep voor een uitrit Slootsestraat 3, Puiflijk
17 jan 2024 Verleende omgevingsvergunning Van Heemstraweg nabij 36H Afferden
17 jan 2024 Verleende omgevingsvergunning Vissert 5A Puiflijk
16 jan 2024 het vervangen van kozijnen en van de gevelbekleding Bieskamp 58, Druten
16 jan 2024 het plaatsen van een dakkapel Steenakker 6A, Druten
11 jan 2024 Melding voor het verwijderen van asbest op de locatie Bredestraat 24 te Horssen zaaknummer MA24.00031
10 jan 2024 het bouwen van een schuur De Ruijterstraat 11, Druten
10 jan 2024 Verleende omgevingsvergunning Koningsweg 17 Puiflijk
5 jan 2024 het slopen van een sporthal Heuvel 40, Druten
4 jan 2024 het bouwen van een woning Nieuwstraat 17, Druten
4 jan 2024 het uitbreiden van een bedrijfsverzamelgebouw en wijzigen gevel Energieweg 58, Druten
4 jan 2024 het plaatsen van een erker Sportlaan 1, Horssen
4 jan 2024 het bouwen van 6 appartementen Horst 3B, Druten
3 jan 2024 het bouwen van 2 geschakelde woningen Oude Koningstraat 5A, Puiflijk
3 jan 2024 het vestigen van een psychologiepraktijk aan huis Postenhof 1, Puiflijk
3 jan 2024 het bouwen van 2 opslagloodsen Kerkstraat 70, Druten
3 jan 2024 het bouwen van 24 studio's met gemeenschappelijke voorzieningen Pa Hoeklaan 29, Druten
3 jan 2024 het plaatsen van een kleine windmolen Meleveldsestraat 10, Horssen
2 jan 2024 het bouwen van een woning (kavel 1) Geerstraat 0, Druten
2 jan 2024 bouw van een woongebouw met 33 appartementen (Portier) Dijkgraafstraat 0, Druten
2 jan 2024 het bouwen van 4 woningen Cieringstraat 0, Druten
2 jan 2024 het bouwen van woning (kavel 2) Geerstraat 0, Druten
29 dec 2023 het herbestemmen van een kerk naar een woongebouw met 8 woningen Kerkstraat 24, Puiflijk
28 dec 2023 het bouwen van 2 varkensstallen Neersteindsestraat 3, Horssen
28 dec 2023 het uitbreiden van een loods Kooistraat 3, Afferden
28 dec 2023 het bouwen van een schuurwoning Meerstraat 19A, Puiflijk
28 dec 2023 het bouwen van een woongebouw met 40 appartementen (Portier) Dijkgraafstraat 0, Druten
28 dec 2023 het verbouwen van een loods Kloosterweg 9, Horssen
28 dec 2023 het bouwen van een ligboxenstal en veranderen inrichting (milieu) Zevent 3, Puiflijk
28 dec 2023 het bouwen van 42 woningen (Portier) Dijkgraafstraat 0, Druten
28 dec 2023 het bouwen van een opslagruimte en veranderen inrichting (milieu) Kloosterweg 31, Horssen
28 dec 2023 het bouwen van 4 woningen Bloesemstraat 1A, Afferden
28 dec 2023 het bouwen van 40 appartementen en 11 woningen De Ruijterstraat 0, Druten
27 dec 2023 het kappen van bomen Heemradenstraat 0, Druten
27 dec 2023 het renoveren van het daken van 24 woningen Karel Doormanstraat 6, Druten
22 dec 2023 het renoveren van daken Slootsestraat 1A, Puiflijk
22 dec 2023 het bouwen van 3 woningen Distelbergsestraat 3, Afferden
22 dec 2023 het renoveren van het daken en vervangen van dakkapellen Nieuwstraat 5, Druten
22 dec 2023 het renoveren van het daken en vervangen dakkapellen van 7 woningen Karel Doormanstraat 5, Druten
22 dec 2023 het renoveren van daken van 10 woningen Langeslag 6, Afferden
22 dec 2023 het uitbreiden van de aanbouw Kattenburg 23, Druten
22 dec 2023 het aanleggen van 3 padelbanen De Gelenberg 4, Afferden
22 dec 2023 het vervangen van dakkapellen Karel Doormanstraat 2, Druten
21 dec 2023 het legliseren/bouwen van een transportband en een mengtoren met toebehoren Waalbandijk 155G, Druten
21 dec 2023 het bouwen van 44 appartementen Heuvel 40, Druten
21 dec 2023 het bouwen van 2 bedrijfsverzamelgebouwen Kerkstraat 0, Druten
21 dec 2023 het bouwen van een woning Koningstraat 53D, Afferden
20 dec 2023 het herbouwen van een clubgebouw Hosterd 65, Puiflijk
20 dec 2023 Verleende omgevingsvergunning Heuvel 3A Druten
19 dec 2023 het realiseren van een tijdelijke noodopvang Scharenburg 000, Druten
19 dec 2023 melding brandveilig gebruik van een noodopvanglocatie Scharenburg 000, Druten
14 dec 2023 het tijdelijk plaatsen van een woonunit Langakkers 19, Druten
14 dec 2023 het plaatsen van een schutting De Gelenberg 2, Druten
14 dec 2023 melding brandveilig gebruik van een sportkantine Bredestraat 3, Horssen
14 dec 2023 het vestigen van een kapperszaak aan huis Parkweg 3, Druten
14 dec 2023 het bouwen van een schuur Zelksestraat 12, Horssen
13 dec 2023 Verleende omgevingsvergunning De Polenkamp 13 Horssen
8 dec 2023 het bouwen van een carport Spadesteekstraat 9, Druten
6 dec 2023 Besluit omgevingsvergunning Milieu Midddenweg 1, Horssen
6 dec 2023 Verleende omgevingsvergunning Steenakker 172 Druten
5 dec 2023 het veranderen van de terreininrichting Molendam 1, Afferden
5 dec 2023 het bouwen van een schuur met een overkapping De Ruijterstraat 11, Druten
4 dec 2023 het intern verbouwen van een kapel waarbij 4 woningen worden geraealiseerd Ambtshuisplein 1A, Druten
29 nov 2023 het vervangen van een draagmuur door een draagbalk en het vervangen van een schutting Gravendaal 12, Deest
29 nov 2023 Verleende omgevingsvergunning Aardschouwstraat 73 en Spadesteekstraat 17 Druten
29 nov 2023 het uitvoeren van werkzaamheden aan een ondergrondse leiding Van Heemstraweg 0, Deest
28 nov 2023 het tijdelijk plaatsen van een kantoor Waalbandijk 155, Druten
27 nov 2023 het plaatsen van een afdak in de voortuin Wilhelminastraat 42, Druten

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
26 feb 2024 Bekendmaking voorgenomen verhuur water door de gemeente Druten
20 dec 2023 Bekendmaking voorgenomen verkoop van grond door de gemeente Druten
19 dec 2023 Tarieven Grondprijzen 2024
13 dec 2023 Bekendmaking voorgenomen verkoop van grond door de gemeente Druten

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
31 jan 2024 Vastgesteld bestemmingsplan Geerstraat 8 Druten
27 dec 2023 Vastgesteld wijzigingsplan ‘Horssen, Goorstraat 2’
27 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Deest -Zuid 2023, in Druten
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Scharenburg, Klepperheide en Van Heemstraweg Druten
20 dec 2023 Ontwerp bestemmingsplan 7e periodieke herziening Druten en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Van Heemstraweg 7-9 Deest
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat 77, Druten
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Grotestraat 55, 55a en 57 Deest
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Noordzijde Van Heemstraweg, Afferden
13 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid ‘t Erf, Druten’
13 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan ‘BPnoordzuid 1’
29 nov 2023 Ontwerp bestemmingsplan Koningstraat 15A Afferden

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
24 jan 2024 VERKEERSBESLUIT
6 dec 2023 Verkeersbesluit
6 dec 2023 Verkeersbesluit

Al deze besluiten publiceert de gemeente op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website). Wilt u automatisch op de hoogte blijven van berichten over u buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice (Deze link gaat naar een externe website).