Lees pagina voor

Bekendmakingen

De gemeente Druten neemt jaarlijks veel besluiten over onderwerpen die gevolgen kunnen hebben voor uw omgeving. Denk aan een bestemmingsplan, evenementenvergunning, verkeersbesluit, verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. 

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
12 jul 2022 Algemene plaatselijke verordening Druten 2022
27 jun 2022 Verordening op de vertrouwenscommissie voor de benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester Druten 2022

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
31 aug 2022 Aanwijzingsbesluit sociaal-medisch adviseurs mantelzorgverklaring Druten

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jul 2022 Regeling inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie (SMI) Wijchen/Druten 2022
30 jun 2022 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Druten, Gemeente Wijchen en de Werkorganisatie Druten Wijchen

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
23 sep 2022 het gedeeltelijk slopen van een woning Slootsestraat 13, Puiflijk
23 sep 2022 het slopen van het achterhuis Kattenburg 43, Druten
21 sep 2022 Verleende omgevingsvergunning Klapstraat 3B Afferden
21 sep 2022 Verleende omgevingsvergunning Vijverhof 2 Druten
21 sep 2022 Verleende omgevingsvergunning Van Heemstraweg 52 Druten
21 sep 2022 Verleende omgevingsvergunning Elzenskamp 21 Druten
14 sep 2022 Verleende omgevingsvergunning Koningstraat 47 Afferden
14 sep 2022 Verleende omgevingsvergunning Tussenweg ongenummerd Druten
13 sep 2022 het slopen van een schuur Schriksestraat 26, Afferden
9 sep 2022 het melden van het brandveilig gebruik van een horecapand Vriezeweg 10, Deest
7 sep 2022 Milieumelding Industrieweg 22 Druten
7 sep 2022 Verleende omgevingsvergunning Aspert 1 Horssen
7 sep 2022 Verleende omgevingsvergunning Kweldam 14 Deest
5 sep 2022 het verwijderen/vervangen van het dak Koningstraat 97, Druten
1 sep 2022 het verwijderen/vervangen van het dak Van Mekerenstraat 7, Puiflijk
31 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Middenweg 4 Horssen
26 aug 2022 het plaatsen van een erfafscheiding Vijverhof 2, Druten
26 aug 2022 het vervangen van een zoutloods en het plaatsen van een pekeltank Van Heemstraweg 52, Druten
24 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Stevenspad 6A Druten
19 aug 2022 het bouwen van een woning met een schuur Pas 5B, Afferden
17 aug 2022 het gedeeltelijk slopen van een schuur en het verwijderen van asbest-golfplaten Slink 21, Puiflijk
17 aug 2022 Besluit omgevingsvergunning OBM, Waalbandijk 155, Druten
17 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Molenstraat 21 Druten
17 aug 2022 Milieumelding Waalbandijk 155 Druten
11 aug 2022 het verbouwen van een hotel naar 10 zelfstandige (zorg)woningen Klepperheide 17, Druten
10 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Koningsweg (Hemelrijk) Puiflijk
10 aug 2022 vervangen van de kapconstructie Van Mekerenstraat 7, Puiflijk
9 aug 2022 het verbouwen van een woning Molenstraat 21, Druten
9 aug 2022 het renoveren van een takaksschuur tot B&B of mantelzorg, vestigen minicamping en organiseren jazzfestival Waalbandijk 80, Afferden
4 aug 2022 het vestigen van een museumwinkel en een informatiecentrum Aspert 1, Horssen
3 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Van Heemstraweg 48 Afferden
3 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Boeisestraat 3 Deest
3 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Energieweg 64 Druten
3 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Vierschaar 8 Druten
3 aug 2022 Verleende omgevingsvergunning Het Kleine Ambacht 4 Druten
2 aug 2022 het bouwen van 6 appartementen Tabaksveld 0, Puiflijk
29 jul 2022 het herbouwen van een bijgebouw Elzenskamp 21, Druten
29 jul 2022 het tijdelijk plaatsen van een woonunit Klapstraat 3B, Afferden
29 jul 2022 het bouwen van een woning Klapstraat 3B, Afferden
29 jul 2022 het bouwen van een woning Hogeweg 4A, Horssen
28 jul 2022 het slopen van een schuur en verwijderen asbest Neersteindsestraat 4, Horssen
27 jul 2022 het bouwen van een woning Bijmansstraat 13, Deest
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Steenakker 165 Druten
27 jul 2022 Besluit tot weigering omgevingsvergunning Postenhof 0 achter Van Mekerenstraat 7 Puiflijk
27 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 34 Druten
27 jul 2022 het bouwen van een woning Klapstraat 3C, Afferden
25 jul 2022 plaatsen van een dakkapel Vierschaar 8, Druten
25 jul 2022 het plaatsen van een dakkapel Stevenspad 6A, Druten
21 jul 2022 het verbouwen van een bedrijfsgebouw Kerkeland 10, Druten
20 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Middenweg 4 Horssen
20 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Invictusstraat 1 Druten
20 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Langakkers 22 Druten
20 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Molenstraat 13 Druten
20 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Koningstraat 47 Afferden
20 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Stationsstraat 87 Druten
20 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Horst 132 Druten
20 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Beatrixstraat 17, 17A, 19 en 19A Druten
19 jul 2022 het brandveilig gebruik van een pand (Royal Weddings) Klepperheide 17, Druten
18 jul 2022 het plaatsen van een slimme bandenpomp Raadhuisstraat 37, Druten
18 jul 2022 het bouwen van een overkapping Het Kleine Ambacht 4, Druten
15 jul 2022 het bouwen van een sportcentrum Invictusstraat 1, Afferden
15 jul 2022 het brandveilig gebruik van een sportcentrum Invictusstraat 1, Afferden
14 jul 2022 het gebruik van een bedrijfspand voor fysiotherapie en dagbesteding Karel Doormanstraat 34, Druten
13 jul 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Koningstraat 47 Afferden
13 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Kerkdam 1M Afferden
13 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Scharenburg 19 Druten
13 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Nijverheidsweg 17 Druten
13 jul 2022 Milieumelding Middenweg 4 Horssen
13 jul 2022 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Kerkpad 2 Horssen
13 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Molenstraat 2 Druten
12 jul 2022 het plaatsen van een dakkapel Langakkers 22, Druten
12 jul 2022 het plaatsen van een dakkapel Kweldam 14, Deest
6 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Vriezeweg 109 Deest
6 jul 2022 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Middenweg 4 Horssen
6 jul 2022 Besluit gelijkwaardig niveau bescherming milieu, Heersweg 29, Druten
6 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Slink 21 Puiflijk
6 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Eindvorst 21 Druten
6 jul 2022 Verleende omgevingsvergunning Klepperheide 15 Druten
5 jul 2022 het verbouwen en uitbreiden van een garage Molenstraat 13, Druten
5 jul 2022 het bouwen van een biggenstal Mekkersteeg 2, Horssen
5 jul 2022 het tijdelijk gebruiken van een cruiseschip voor huisvesting Oekraïense vluchtelingen Veerdam 3, Druten
5 jul 2022 het bouwen van een nieuwe muur om het huis Mr. van Coothstraat 13, Druten
4 jul 2022 het restaureren van een kas Boeisestraat 3, Deest
29 jun 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Waalbandijk 155, Druten
28 jun 2022 het slopen van een woning Koningstraat 32, Afferden

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
7 sep 2022 Ontwerp wijzigingsplan Stedelijk gebied, wijziging Kattenburg 33 Druten en ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage
27 jul 2022 Ontwerp bestemmingsplan Oude Koningstraat naast 9, Puiflijk
20 jul 2022 Ontwerp bestemmingsplan Oude Koningstraat naast 9, Puiflijk
13 jul 2022 Vastgesteld Wijzigingsplan ‘Sportpark De Gelenberg 2022’, gemeente Druten
7 jul 2022 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde geluid De Hooiwal Druten-West

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
21 sep 2022 Verkeersbesluit
21 sep 2022 Verkeersbesluit
21 sep 2022 Verkeersbesluit
24 aug 2022 Verkeersbesluit
24 aug 2022 Verkeersbesluit
24 aug 2022 VERKEERSBESLUIT
24 aug 2022 Verkeersbesluit
24 aug 2022 VERKEERSBESLUIT
24 aug 2022 VERKEERSBESLUIT
24 aug 2022 Verkeersbesluit
3 aug 2022 VERKEERSBESLUIT
3 aug 2022 VERKEERSBESLUIT
6 jul 2022 Verkeersbesluit

Al deze besluiten publiceert de gemeente op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website). Wilt u automatisch op de hoogte blijven van berichten over u buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice (Deze link gaat naar een externe website).