Lees pagina voor

Bekendmakingen

De gemeente Druten neemt jaarlijks veel besluiten over onderwerpen die gevolgen kunnen hebben voor uw omgeving. Denk aan een bestemmingsplan, evenementenvergunning, verkeersbesluit, verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. 

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
22 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Druten 2023
22 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting Druten 2023
22 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Druten 2023
22 dec 2022 Algemene plaatselijke verordening Druten
22 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Druten 2023
22 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Druten 2023
22 dec 2022 Tarieven zwembad De Gelenberg en sportaccommodaties 2023
22 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Druten 2023
22 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Druten 2023
22 dec 2022 Verordening op de heffing en invordering van leges Druten 2023
21 dec 2022 Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Druten 2023
1 dec 2022 Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente Druten

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jan 2023 Rectificatie Aanwijzen collectieve festiviteiten 2023
11 jan 2023 Aanwijzen collectieve festiviteiten 2023
22 dec 2022 Tarieven Grondprijzen 2023
22 dec 2022 Nota Bovenwijkse voorzieningen gemeente Druten

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
29 dec 2022 Aanwijzingsbesluit ondermijningscoördinator toezichthouder gemeente Druten

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
26 jan 2023 Beleidsregels Studietoeslag gemeente Druten 2022
29 dec 2022 VTH-Beleid Regio Nijmegen 2023/ 2026
27 dec 2022 Tijdelijke Beleidsregels eenmalige verstrekking duurzame koelkasten gemeente Druten
23 dec 2022 Beleidsregel Bijdrage extra kosten chronisch zieken Druten 2023

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
28 dec 2022 Delegatiebesluit gemeente Druten 2022

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
3 feb 2023 het brandveilig gebruik van een café/restaurant Hogestraat 1, Druten
3 feb 2023 het tijdelijk plaatsen van units voor huisvesten arbeiders Middenweg 4, Horssen
1 feb 2023 Beoordelingsbesluit M.E.R. – Zevent 12 Puiflijk
1 feb 2023 Besluit omgevingsvergunning Milieu Schriksestraat 49, Afferden
30 jan 2023 het aanleggen van een uitweg Bijmansstraat 29, Deest
26 jan 2023 het vervangen van de puien en doortrekken luifel Hogestraat 89, Druten
26 jan 2023 het verbouwen van de garage tot werkruimte Bruglaan 40, Druten
26 jan 2023 het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning t.b.v. uitbreiden woning Weide 10, Druten
25 jan 2023 Verleende omgevingsvergunning Burgemeester Bruinemanstraat 78 Druten
24 jan 2023 het bouwen van 48 woningen (Hooiwal) Aardschouwstraat 0, Druten
24 jan 2023 het verbouwen van een woon/winkelpand tot 6 appartementen Hogestraat 26, Druten
19 jan 2023 het kappen van 2 bomen Heersweg 0, Druten
18 jan 2023 Verleende omgevingsvergunning Langakkers 19 Druten
18 jan 2023 Verleende omgevingsvergunning Tabaksveld 28 Puiflijk
18 jan 2023 Verleende omgevingsvergunning Koningstraat 53E Afferden
18 jan 2023 Milieumelding Kloosterlaan 26 Druten
12 jan 2023 het realiseren van een kinderdagverblijf in een bijgebouw Langesteeg 5, Horssen
12 jan 2023 het verbouwen van een woning Molenweg 23, Horssen
11 jan 2023 het plaatsen van 2 containers voor opslag van lithium batterijen Energieweg 0, Druten
11 jan 2023 het veranderen van de kozijnen Langakkers 19, Druten
11 jan 2023 Verleende omgevingsvergunning Hogestraat 2 Druten
9 jan 2023 het herbouwen van een woning Mr. van Coothstraat 6, Druten
5 jan 2023 het herbouwen van een woon- en winkelpand Kattenburg 43, Druten
4 jan 2023 het slopen van 24 ketens Waalbandijk 155I, Druten
4 jan 2023 Verleende omgevingsvergunning Eindvorst 23 Druten
4 jan 2023 Verleende omgevingsvergunning Ticheldreef 49 Druten
4 jan 2023 het bouwen van een overkapping, carport en een berging Van Heemstraweg 6, Deest
4 jan 2023 Verleende omgevingsvergunning Zuster Cassianastraat 6A Deest
27 dec 2022 het vervangen van de gevel van de woning Mr. van Coothstraat 13, Druten
27 dec 2022 het renoveren de gevel en van het dak Burgemeester de Leeuwstraat 10, Druten
23 dec 2022 het bouwen van een woning Bijmansstraat 29, Deest
22 dec 2022 het bouwen van een veranda Ticheldreef 49, Druten
21 dec 2022 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Klepperheide 17 Druten
21 dec 2022 Verleende omgevingsvergunning Driemorgen 9 Afferden
14 dec 2022 het plaatsen van een dakkapel Tabaksveld 28, Puiflijk
14 dec 2022 Milieumelding mobiel breken bouw- en sloopafval Koningstraat 32, Afferden
7 dec 2022 Verleende omgevingsvergunning Schutlakenweg 2 Puiflijk
7 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning Milieu Deestersteeg 5, Deest
7 dec 2022 het vervangen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie Van Heemstraweg 53, Druten
7 dec 2022 Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 42-001 t/m 48-014 Druten
7 dec 2022 Verleende omgevingsvergunning Ticheldreef 97 Druten
7 dec 2022 het plaatsen van een mantelzorgwoning Zuster Cassianastraat 6, Deest
1 dec 2022 het bouwen van een tuinhuis Eindvorst 23, Druten
30 nov 2022 het maken van een uitweg Deestersteeg 3, Deest
30 nov 2022 Verleende omgevingsvergunning Klepperheide 10 Druten
30 nov 2022 Verleende omgevingsvergunning Deestersteeg 3 Deest
30 nov 2022 het bouwen van een garage Hosterd 42, Puiflijk
30 nov 2022 Verleende omgevingsvergunning Emmastraat 27 Druten
29 nov 2022 het slopen van bijgebouwen, asbest en brandschade-resten Hoogveldsestraat 6, Horssen
25 nov 2022 het uitbreiden van de werkplaats en kantoren Energieweg 44, Druten
24 nov 2022 het bouwen van een overkapping Burgemeester Bruinemanstraat 78, Druten
23 nov 2022 Verleende omgevingsvergunning Middelveld 24 Druten
23 nov 2022 Verleende omgevingsvergunning Kraaienpoel 50 Horssen
23 nov 2022 Verleende omgevingsvergunning Slootsestraat 13 Puiflijk
23 nov 2022 het restaureren van de H.H. Ewaldenkerk Hogestraat 2, Druten
23 nov 2022 Milieumelding Nijverheidsweg 16 Druten
22 nov 2022 het uitbreiden van een bedrijfspand en een inpandige woning Industrieweg 32, Druten
18 nov 2022 het maken van een uitweg Kraaienpoel 50, Horssen
17 nov 2022 het bouwen van een woning Scharenburg 6, Druten
17 nov 2022 het bouwen van een woning Scharenburg 6A, Druten
16 nov 2022 Verleende omgevingsvergunning Vriezeweg 51 Deest
16 nov 2022 Verleende omgevingsvergunning Broek 4 Druten
16 nov 2022 Verleende omgevingsvergunning Energieweg 70 Druten
15 nov 2022 het brandveilig gebruik van locatie voor begeleid zelfstandig wonen Geerstraat 1A, Druten
15 nov 2022 het brandveilig gebruik van een sportcentrum Klepperheide 17, Druten
10 nov 2022 het gedeeltelijk slopen van een woning Molenstraat 21, Druten
10 nov 2022 het plaatsen van een dakkapel Middelveld 24, Druten
10 nov 2022 het vervangen van de dakbedekking Van Heemstraweg 30, Afferden
10 nov 2022 het plaatsen van zonnepanelen en isoleren woning Wethouder Bruensstraat 19, Deest
9 nov 2022 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Milieu Schriksestraat 49 Afferden
9 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Koningweg (Hemelrijk) Puiflijk
9 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Koningweg (Hemelrijk) Puiflijk
8 nov 2022 Verleende omgevingsvergunning Koningstraat nabij 53A Afferden
8 nov 2022 Verleende omgevingsvergunning Kerkweg 81 Afferden
7 nov 2022 het maken van een uitweg Coorninglaan 20, Druten
7 nov 2022 het plaatsen van een kleine windmolen Schutlakenweg 2, Puiflijk

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
21 dec 2022 Vastgesteld wijzigingsplan Stedelijk gebied, wijziging Kattenburg 33 Druten en beeldkwaliteitsplan

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jan 2023 Verkeersbesluit
18 jan 2023 VERKEERSBESLUIT

Al deze besluiten publiceert de gemeente op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website). Wilt u automatisch op de hoogte blijven van berichten over u buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice (Deze link gaat naar een externe website).