Lees pagina voor

Bekendmakingen

De gemeente Druten neemt jaarlijks veel besluiten over onderwerpen die gevolgen kunnen hebben voor uw omgeving. Denk aan een bestemmingsplan, evenementenvergunning, verkeersbesluit, verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. 

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
17 mrt 2022 Verordening nadeelcompensatie gemeente Druten
3 mrt 2022 Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Druten 2022

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
25 mei 2022 Kennisgeving voornemen tot verkoop gemeentegrond Raadhuisstraat - Van Heemstraweg - Dijkgraafstraat - Heemradenstraat - Heuvel – Klokkenslagstraat
11 mei 2022 Voorkeursrecht op de percelen behorende bij het plangebied Deest-Zuid
21 mrt 2022 Voorgenomen verkoop van het pand aan de Rijdt 63 te Horssen door de gemeente Druten aan Zorg voor Horssen B.V.
10 mrt 2022 Besluit bindend adviesrecht en verplichte participatie Omgevingswet gemeente Druten
8 mrt 2022 Tarieven Zorg in natura en Pgb 2022 voor inkoop ambulante Wmo en Jeugdhulp Wmo Druten
2 mrt 2022 Voorlopig voorkeursrecht op de percelen behorende bij het plangebied Deest-Zuid

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
21 apr 2022 Standplaatsenbeleid Druten
14 apr 2022 Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Druten

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
25 mei 2022 het maken van een inrit Postenhof 0, Puiflijk
25 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Markt 2 en 4 Druten
24 mei 2022 het plaatsen van een dakkapel Kweldam 14, Deest
24 mei 2022 het verbouwen van een schuur tot 2 appartementen Grotestraat 8N en O, Deest
24 mei 2022 het melden van brandveilig gebruik Ala Royal Weddings Klepperheide 17, Druten
20 mei 2022 het verwijderen van de kapconstructie Slootsestraat 10, Puiflijk
18 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Industrieweg 30 en 30A Druten
18 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Kattenburg 43 Druten
18 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Vissert 2T1, 2T2 en 2T3 Puiflijk
18 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Koningsplein 2 Afferden
17 mei 2022 het vervangen van een muur door een draagbalk Loofschouwstraat 11, Druten
13 mei 2022 het herstellen van een gedenkplaats Molenstraat 2, Druten
13 mei 2022 het verlengen van een dakkapel Van Delenshof 20, Druten
12 mei 2022 het tijdelijk plaatsen van een woonunit Hogeweg 4, Horssen
11 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Kasteellaan 21 Druten
11 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Energieweg 2, 2A, 4, 4A en 4B Druten
11 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Hogestraat 3 Druten
11 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Energieweg 58 t/m 60A Druten
10 mei 2022 het bouwen van een woning Eindvorst 21, Druten
10 mei 2022 het bouwen van een serre en een overkapping Koningstraat 47, Afferden
9 mei 2022 het constructief wijzigen van een aanbouw Kraaienpoel 7, Horssen
4 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Bruglaan 27 Druten
4 mei 2022 Verleende omgevingsvergunning Hogeweg 4 Horssen
2 mei 2022 het slopen van een woning Koningsweg 41, Puiflijk
29 apr 2022 het verbouwen van het woonhuis Rijdt 58, Horssen
28 apr 2022 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Middenweg 3 Horssen
26 apr 2022 het brandveilig gebruik van een horecagelegenheid Hogestraat 3, Druten
26 apr 2022 het bouwen van een woning Stationsstraat 87, Druten
26 apr 2022 het bouwen van een woning Vriezeweg 109, Deest
26 apr 2022 Verleende omgevingsvergunning Hoogveldsestraat 8 Horssen
26 apr 2022 Verleende omgevingsvergunning Slootsestraat 10 Puiflijk
26 apr 2022 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Kloosterhof 32 Deest
26 apr 2022 Verleende omgevingsvergunning Schoolweg 25 t/m 31 Deest
26 apr 2022 Milieumelding Klepperheide 17 Druten
26 apr 2022 het plaatsen van luchtbehandelingsinstallaties op het dak Klepperheide 15, Druten
26 apr 2022 Verleende omgevingsvergunning Vlakkers 26 Druten
26 apr 2022 Verleende omgevingsvergunning Hooistraat 16 Druten
26 apr 2022 het verkopen van kunstbloemen aan huis Nijenkamp 107, Druten
25 apr 2022 het verharden van het terrein Middenweg 4, Horssen
21 apr 2022 het vergroten van een raamkozijnen Hoogstuk 26, Druten
21 apr 2022 het slopen van een woonhuis Koningstraat 32, Afferden
21 apr 2022 het bouwen van een sportcentrum De Gelenberg 5, Afferden
20 apr 2022 het uitbreiden van een woning Alladinstraat 9, Druten
20 apr 2022 het renoveren van een bedrijfshal Nijverheidsweg 17, Druten
20 apr 2022 Verleende omgevingsvergunning De Gelenberg Oude Koningstraat Afferden
20 apr 2022 Verleende omgevingsvergunning Bijmansstraat 31 Deest
20 apr 2022 het brandveilig gebruik van een sportcentrum De Gelenberg 5, Afferden
19 apr 2022 het uitbreiden van een kinderdagverblijf Koningsplein 2, Afferden
19 apr 2022 het melden van het brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf Koningsplein 2, Afferden
15 apr 2022 bouwen van een bedrijfsgebouw Energieweg 64, Druten
13 apr 2022 Verleende omgevingsvergunning Koningsweg 12 Puiflijk
13 apr 2022 het renoveren van daken van 3 woningen Schoolweg 25, Deest
11 apr 2022 het gedeeltelijk slopen van een clubgebouw en verwijderen asbest De Gelenberg 2, Afferden
7 apr 2022 het maken van een uitweg Postelkamp 9, Druten
7 apr 2022 het tijdelijk plaatsen van een woonunit Bijmansstraat 31, Deest
6 apr 2022 het verbouwen van een woning Kasteellaan 21, Druten
6 apr 2022 het vervangen van dakplaten en goten Slootsestraat 10, Puiflijk
6 apr 2022 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Laarstraat 6 Afferden
4 apr 2022 aanleggen van een inrit Koningstraat 15, Afferden
1 apr 2022 het plaatsen van een dakkapel Bruglaan 27, Druten
1 apr 2022 uitbreiden van een eetgelegenheid Markt 2, Druten
31 mrt 2022 het wijzigen van de toegangspoort Koningstraat 47, Afferden
30 mrt 2022 het plaatsen van banieren, een zuil en panelen in de ramen Scharenburg 19, Druten
30 mrt 2022 Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 60 Druten
29 mrt 2022 het bouwen van een schuur met overkapping Hoogveldsestraat 8, Horssen
25 mrt 2022 het bouwen van 10 zorgunits Klepperheide 17, Druten
23 mrt 2022 het bouwen van een woning en een schuur
23 mrt 2022 het maken van een puntdak op de garage
23 mrt 2022 het plaatsen van wind- en terrasschermen
23 mrt 2022 Verleende omgevingsvergunning Nijenkamp 85 Druten
23 mrt 2022 Verleende omgevingsvergunning Westerhout 7 Druten
16 mrt 2022 Sloopmelding Middelwaard 17 Horssen
16 mrt 2022 het plaatsen van een opslagcontainer
16 mrt 2022 het plaatsen van zonnepanelen
16 mrt 2022 Verleende omgevingsvergunning Koningsweg 41 Puiflijk
14 mrt 2022 aanvraag nieuw te plaatsen dakkapel op de achtergevel
9 mrt 2022 Verleende omgevingsvergunning Estrik 4 Druten
4 mrt 2022 het gedeeltelijk slopen van een woning en garage
2 mrt 2022 Verleende omgevingsvergunning Burgemeester Bouwensweg 41 Horssen
2 mrt 2022 Verleende omgevingsvergunning Stationsstraat 81 Druten
2 mrt 2022 Verleende omgevingsvergunning Stationsstraat 29 Druten
2 mrt 2022 maken van een ontsluitingsweg en een B-watergang
2 mrt 2022 Verleende omgevingsvergunning Hooistraat 29 Druten
2 mrt 2022 Verleende omgevingsvergunning Zelksestraat 14 Horssen
1 mrt 2022 het plaatsen van een dakkapel
1 mrt 2022 plaatsen van een reclamezuil
28 feb 2022 het aanleggen van een vlonder

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
25 mei 2022 Ontwerp Wijzigingsplan ‘Sportpark De Gelenberg 2022’, gemeente Druten
18 mei 2022 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark De Hooge Bobbert, gemeente Druten
5 mei 2022 Bekendmaking Voorbereidingsbesluit deel bedrijventerrein Kerkeland te Druten
30 mrt 2022 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark Zevend, gemeente Druten
9 mrt 2022 Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark De Hooge Bobbert, gemeente Druten

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
19 apr 2022 Verkeersbesluit

Al deze besluiten publiceert de gemeente op www.overheid.nl. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van berichten over u buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice.